Ukategorisert

Offentlighet på nett

Offentlighet.no er en nettside for innsyn i offentlige og private dokumenter, adgang til møter i offentlige organer, i rettspleien, offentlige registre og private virksomheter.

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Institutt for Journalistikk og Norsk Redaktørforening har lansert offentlighet.no.

Målet med nettsiden er at flere skal oppmuntres til aktiv bruk av innsynsrettighetene og at færrest mulig skal gi opp fordi man ikke har nok kunnskap eller nok tid til å benytte seg av de rettigheter og den klageadgang man har, skriver Journalisten.no.

Mest lest

Arrangementer