Ukategorisert

Dagens julehilsen

går fra Unge Venstre-leder Lars Henrich Michelsen til regjeringspartner KrF, og står i Bergens Tidende.

Michelsen er betenkt over KrFs manglende toleranse i verdispørsmål. Han savner raushet hos KrF. Partiet har dessverre fått monopol på verdispørsmål, og han beklager i Bergens Tidende at partiet er så lite tolerant overfor annerledes tenkende.

I Venstre er det bekymring over at Venstre er så lite synlige som liberal kraft i verdispørsmål. Julenummeret av partiavisen liberal.no fokuserer på at det måtte en FN-uttalelse til før Venstre mannet seg opp til å si noe om KRL-faget. Medlemsavisen følger opp med en debatt om Venstres rolle og synlighet i forbindelse med kjønnsnøytral ekteskapslov og homofiles rettigheter.

Finere julehilsen enn den Lars-Henrich Michelsen har gitt liberale mennesker er det vanskelig å tenke seg. Han tør der Venstres statsråder, stortingsgruppe og sentralstyre altfor ofte tier. Kanskje bidrar ungdomslederen avgjørende til at Venstre klarer å opprettholde sin troverdighet som liberalt parti i verdispørsmål.

Men det er kanskje for mye å håpet at regjeringspartner KrF bruker julefreden til å reflektere over begreper som nestekjærlighet og bibelord om at «den som er ren kan kaste den første sten».

Så får vi se om den eventuelle refleksjonen resulterer i nyttårsløfter om et nytt og mer nestekjærlig parti med vidsyn og toleranse..

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer