Ukategorisert

Kjepper i hjulene for Lidl

Oslo kommune fortsetter å motarbeide et bedre matvaretilbud for byens innbyggere. Saken illustrerer at reguleringer kan være like ille som direkte offentlig eierskap.

Lidl har fått avslag på sin siste søknad om byggetillatelse med begrunnelsen at bygget er for stygt, melder Nettavisen.

Etableringen av Lidl i Norge er noe av det mest positive som har skjedd de siste årene konkurransemessig. Dagens Næringsliv dokumenterte på lørdag hvordan de fire store kjedene melker seg en skikkelig fortjeneste. Et påtrykk fra utenlandske aktører kan bidra (og har allerede bidratt) til å sette disse under press for å senke prisene og sin egen fortjeneste.

I mangel på en mulighet til å forby Lidl – som vi antar at er upopulær av nasjonalistiske og/eller antikapitalistiske grunner hos mange mennesker – brukes reguleringer aktivt for å motarbeide kjeden. Byråkraters subjektive oppfatning av hva som er pent, anføres som et argument. Når man tillater slik behandling, åpner man opp for vilkårlig skjønn. Eller sagt på en annen måte: Trynefaktor!

Liberaleren håper at Lidl ikke gir opp og snart får seg sin butikk i Oslo. Lykke til!

Mest lest

Arrangementer