Ukategorisert

Nytt liberalistisk tidsskrift: Nytt Paradigme

2. februar lanseres det nye norske tidsskriftet Nytt Paradigme. Bladet skal ta opp arven etter Ideer om frihet og Nyliberaleren. Seriøsiteten og grundigheten til Ideer om frihet og friskheten og radikaliteten til Nyliberalen.

Nytt Paradigme utgis av Libertariansk Forum og vil således spesielt være opptatt av problemstillinger fra den klassisk liberale idetradisjon. De fleste bidragene vil bli skrevet av debattanter med et liberalistisk eller anarkistisk samfunnssyn. Målet er imidlertid å skape en bredere debatt i en atmosfære av godvilje, kritisk åpenhet og intellektuell nysgjerrighet.

Det er rabatt på abonnement frem til 31. januar, benytt anledningen! Du finner mer info om abonnement og tidsskriftet generelt på hjemmesiden: http://www.nyttparadigme.no

Første utgave vil bl.a. inneholde en oversettelse av Murray N. Rohbards legendariske og lange artikkel ”Left and Right”, en artikkel av Bent Mosfjell om ”Libertarianisme uten kapitalisme”. Bård Standal skriver om amerikansk høyreside etter 1945 og Thomas Gramstad skriver om sosialistisk kapitalisme. Her er nok til både å stimulere, utfordre og provosere de fleste! Det blir bl.a. også bokanmeldelse av ”Tredje Venstre” og Jonathan Gullible i norsk oversettelse vil gå som en føljetong i bladet.

Det jobber parallelt med kommende utgaver av tidsskriftet. 2. nummer vil være et temanummer om rettferdig eiendom og 3. nummer vil være et temanummer om Chile. Les mer på http://www.nyttparadigme.no.

Bladet vil være i format 17*24cm og bestå av 48-64 sider med nyanserte og hardtslående ideologiske artikler. Nytt Paradigme skal utkomme fire ganger årlig.

Bent Mosfjell er redaktør. Han har tidligere vært leder for FRIdemokratene og FRIstud, samt jobbet med bl.a. studenttidskriftene Dialog og Ama-gi. Han var redaktør for Liberaleren fra 1999 til 2002 og har skrevet en rekke artikler der. Mer om ham på hans hjemmeside.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer