Ukategorisert

Nok et overgrep

I Dagbladet er det i dag en lang sak om en halliksak. Et par er felt bl.a. med utgangspunkt i overvåkningsbilder fra en bank.

Liberaleren er klar over at det finnes mye snusk blant halliker i Norge. Mange av dem behandler sine prostituerte på en måte som er klart kriminell gjennom svindel, vold og trusler. Slik prostitusjon og hallikvirksomhet er det svært positivt at man tar tak i og straffer bakmennene for.

I denne saken bet vi oss derfor merke i følgende setning: «Ingen av kvinnene har forklart noe om tvang eller press fra eierne, som skal ha levd godt på kvinnenes prostitusjon.»

Det fremkommer her at det er snakk om to halliker som har behandlet sine prostituerte på en positiv og hederlig måte. Selvsagt har de tatt sin del av fortjenesten, men det er det ikke noe galt i når det gjelder forretningsvirksomhet. Vi viser til saken Legaliser hallikvirksomhet fra mars ifjor der Liberaleren argumenterer for legalisering.

Det er interessant at både de halliker som behandler de prostituerte bra og de som helt klart misbruker dem, begge rettsforfølges. Det betyr at det spiller mindre rolle for en hallik om vedkommende driver etisk overfor sine ansatte eller ikke. Det er et skummelt signal å sende til et miljø der det er utrygge arbeidsforhold generelt.

Hvis man også risikerer straff om man oppfører seg bra, hvorfor skal man gjøre det? Man mister den preventive effekten som ligger innebakt i et lovverk. Jeg antar at de fleste lesere av Liberaleren ville begynne å unndra (enda mer) skatt i bøtter og spann hvis de risikerte straffeskatt også om de ikke ikke gjorde dette. Mennesker responderer på incentiver. Vi mener forresten ikke å antyde at skatt er greit og skatteunndragelse problematisk, tvert om, det var bare et eksempel for å vise at incentiver fungerer.

Vi viser også til mandagens sak Det man har rett til å bestemme…, og slår fast at dette er nok et eksempel på et kriminelt overgrep fra myndighetene overfor uskyldige mennesker.

Mest lest

Arrangementer