Ukategorisert

Arveprinsessen født – kongen henrettet

Dagen i dag er en historisk dato – både for tilhengere og motstandere av monarkiet. Stikkord: Ludvig XVI – og prinsesse Ingrid Alexandra.

På denne datoen i 1793 ble borger Louis Capet, tidligere den eneveldige kong Ludvig XVI henrettet en råkald morgen i Paris. Han gav sitt hode til giljotinen. Tynget av gjeld og økende misnøye sammenkalte han stenderforsamlingen for første gang på 140 år, våren 1789. 20.juni ble stenderforsamlingen omgjort til nasjonalforsamling. Arbeidet med en konstitusjon som ivaretok individenes rettigheter ble påbegynt. Da denne ble fullført og trådte i kraft 1791 ble Frankrike et konstitusjonelt monarki. Men det var med en motvillig konge. Ludvig XVI hadde nemlig forsøkt å flykte med sin familie – men ble arrestert. De revolusjonære begivenheter svingte raskere og raskere. I september 1792 ble kongen avsatt og republikken proklamert. Gjennom en rettssak ble kongen dømt skyldig i forbrytelser mot folket. Og parlamentet dømte ham til døden – med 1 stemmes overvekt. Folket hadde dermed avsatt, dømt og henrettet en monark som var født med eneveldig makt.

På samme dato som Ludvig XVI ble henrettet i 1793, ble i fjor prinsesse Ingrid Alexandra født. Den første kvinnelige tronfølger født efter at paragrafen om arverett til tronen ble endret i 1990. Prinsesse Märtha fikk med samme endring arverett til tronen for seg og sine efterkommere. Kongehuset har dermed fått en sidegren som er arveberettiget til tronen.

Kronprinsens datter har en tippoldefar og oldefar som satt på den norske tronen, en bestefar som sitter på tronen, og far som er kronprins til samme trone. Bare menn. Hun kan bli første kvinne i moderne tid som blir regjerende dronning. Men det er slett ikke sikkert det går slik.

Ingrid Alexandra har dansk, engelsk, svensk og tysk konge- og fyrsteblod i sine årer. Men også noen blodsdråper fra den franske revolusjonen. En av hennes forfedre var jakobinergeneralen som støttet og forsvarte revolusjonen – men senere endte som svensk-norsk konge i 1818. Verden er i sannhet mangfoldig og uforutsigbar.

21.januar er en dato både republikanere og monarkister kan feire.

Leve republikken!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer