Ukategorisert

Et lite skritt i riktig retning

Nå skal det endelig bli lettere å få lov til å utføre plastiske operasjoner, med de positive følgene dette har for kundene.

Det er Nettavisen som skriver at Flere skal få drive plastisk kirurgi. Helsedepartementet vil frata de plastisk kirurgene deres monopol, utifra at de generelle reglene om faglig forsvarlighet er nok også når det gjelder plastiske operasjoner.

Liberaleren synes denne oppmykingen er strålende. Plastiske operasjoner er svært dyre med stor profitt involvert, og den økte konkurransen vil redusere prisene på slike inngrep. I et overflodssamfunn som det norske er ikke lenger skjønnhetsoperasjoner av diverse art forbeholdt en liten elite. Mennesker får nå enda bedre mulighet til å skape seg den kroppen de har hatt lyst på.

Saken er på mange måter typisk. Her er det en endring som kommer de store massene til gode, på bekostning av noen som mister sine privilegier. Særinteressegruppen er raskt ute med sin motstand. Norsk plastikkirurgisk forening reagerer som ventet og mener lovverket bør presisere hvem som skal få utføre slike operasjoner. Det vil si dem selv. Det er deilig når en slik pressgruppe ikke får gjennomslag.

Liberaleren legger for øvrig merke til at argumentasjonen om faglig forsvarlig som tilstrekkelig, også kan – og bør – anvendes helt generelt. Kanskje bør enhver få lov til å begynne å jobbe som lege også, selv uten offentlig, statlig legeutdannelse? Vi håper det, lovmonopol er en uting, uansett!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer