Ukategorisert

Nasjonale prøver – virkemidler overfor boikott?

Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland er ute og syter igjen. Lærerstandens øverste tillitsvalgte sier Clemet ikke kan tilsidesette Opplæringsloven, og true med nedsatt ordenskarakter til de elever som boikotter nasjonale prøver.

I flere aviser i dag mener Hjetland at Clemet straffer ”engasjerte elever” når hun truer med nedsatt karakter i orden og oppførsel. Men er det slik Hjetlands medlemmer opptrer overfor elever som bryter beskjeder og instrukser de får i undervisningen? En klapp på skulderen og merkelappen ”engasjert elev”? Da er det ikke rart det er disiplinproblemer i skolen.

Man kan ikke se bort fra at Hjetland har rett i at Clemets uttalelser er brudd på Opplæringsloven. Vi har da et annet forslag enn å true med nedsatt ordenskarakter. Jeg innrømmer at forslaget er lite konstruktivt; manglende besvarelser fra alle elever som boikotter telles med i den enkelte klasse/skoles endelige resultat. Jo flere elever som boikotter, jo dårligere resultat får skolen. Da kan kanskje også Hjetlands medlemmer forstå at å benevne obstruksjon og sabotasje som ”engasjement” er et kraftig bomskudd.

0 0 vurdering
Vurdering
4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Meg
Meg
15 years ago

Jeg trodde liberaleren var for frihet? Her snakker dere om hvordan elevene må gjøre som de får beskjed om, siden det er disiplinproblemer.
Jeg synes elevene bør få bestemme om de vil ta en slik prøve selv, og ved å boikotte den så gjør de nettopp det!

Anonym
Anonym
15 years ago

Det er snakk om at Elevorganisasjonen er en udemokratisk organisasjon som praktiserer massemedlemskap uten å spørre elever, og som i tillegg er veldig venstreradikal (nærmest SV) uten at dette reflekterer meningene til norsk ungdom. De holder til i samme kontorer som “OD-mafiaen.” (de som leder det venstrevridde Operasjon Dagsverk)

Greit: å boikoitte prøvene er et fritt valg. Men FRIdemokratene er mer på høyresiden enn venstresiden. Derfor!

Pleym
Pleym
15 years ago

Her tror jeg Meg og Anonym har misforstått litt. Mener Anonym at elevene boikotter nasjonale prøver fordi FRI er mer på høyresiden enn venstresiden? Naturligvis ikke! Mener Meg at elever skal velge hvilke prøver de vil ta? Hvilket grunnlag skal lærerne da ha for å gi karakterer? Å ja, svaret er natuligvis at Meg er mot karakterer, kan jeg tenke meg. De nasjonale prøvene skal gi skolemyndighetene en tilstandsrapport om skoleverket fungerer efter hensikten. Lærer elevene det de skal lære? Skolene har pedagogisk frihet. For både elever, lærere og myndighetene vil det være interessant å se hvilke pedagogiske metoder som… Read more »

Anonym
Anonym
15 years ago

Hei Pleym

Det jeg mente var at det vil være naturlig for liberalister å kritisere Elevorganisasjonen og dens standpunkter ettersom den er en venstreradikal og udemokratisk organisasjon. På den annen side er det Elevorganisasjonen gjør veldig anarkistisk fordi de oppfordrer folk til å ikke gjøre noe myndighetene arrangerer. Personlig støtter jeg hverken Elevorganisasjonen eller myndighetene.

Om nasjonale prøver er en god ide? Interesserer meg ikke.

Jeg er mot hele skolesystemet uansett, jeg mener at barn bør være foreldres eiendom, ikke statens.

Og jeg mener at lærlingesystemet var langt bedre enn dagens 30-årige skolegang.