Ukategorisert

Kommunal forråtnelse

I Avis1 kunne man i går lese om en kommunal gård i Oslo der man hadde vært uten varmt vann siden november. Kommunal forvaltning viser seg igjen fra sin riktige side.

Historien er full av eksempler på kommunal drift av bygårder i Oslo. Mens private pusser opp, vedlikeholder, river ned og bygger opp igjen, skjer ikke det samme i der kommunen styrer.

Mangelen på privatkapitalistiske profittmotiver er selvsagt grunnen. Private er opptatt av å tjene penger, og for å få til dette, må bygninger og tomter utnyttes maksimlt. Kommunen derimot, kan rett og slett bare la bygninger forfalle eller stå tomme.

Det å gjøre noe, medfører kun ekstraarbeid i kommunen. Ikke ekstra fortjeneste for de involverte parter. Hvorfor skal de da gidde? I Oslo står det flere kommunale bygårer helt tomme. Hausmania er et eksempel på en slik som noen har okkupert.

Liberaleren er selvsagt mot okkupasjoner, men har forståelse for at fristelsen er stor når kommunen vanstyrer. Vi skulle imidlertid ønske at okkupantene åpnet øynene litt og rettet sn kritikk mot det vanstyre de lever innenfor veggene av istedenfor mot de veldrevne private alternativene litt lener borte i gaten.

Beboerne i Urtegata 24 som vi omtalte i ingressen, møter et fastgrodd byråkrati når de ønsker bedre boforhold. Mye kan selvsagt sies om at man kan flytte hvis man ikke er fornøyd. Det er likevel illustrerende hvilke hvilkår som kommunen aksepterer for sge selv. Hvis private hadde oppført seg på den måten, ville nok pisken blitt hentet frem. I dette tilfellet koser imidlertid bukken seg godt med havresekken, samtidig som kundene lider.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Meg
Meg
17 years ago

NÅ har det seg faktisk slik at vi har partiene Høyre og FrP som sitter i kommunestyret i Oslo, og som vi vet så er de ikke så glade i å gi bort penger til kommunen.
Selv de private trenger penger for å holde bygningene og tomtene ved like, så å skylde på kommunen som eier blir for lett og for dumt.
Uten penger til kommunen, så blir det heller ingen pene bygårder!

Rolf
Rolf
17 years ago

Naa har det seg faktisk slik at partiene Hoeyre og FrP som sitter i kommunestyret i Oslo ikke akkurat kan tilskrives aa vaere partier som foerer en kapitalistisk politikk. Jeg tror at de fleste som leser Liberaleren og ikke minst de som skriver artiklene er meget klare over hvilke partier som styrer og hva slags politikk som foeres. En sak som denne viser konsekvensene av at ingen faktisk eier en eiendom – en konsekvens som bestaar av at ingen har ansvar og at det ikke eksisterer noe incentive for aa faktisk ta seg av eiendommen. En privatperson eller bedrift vil… Read more »

Fra arkivet