Ukategorisert

Ayn Rand 100 år

I dag er det 100 år siden filosofen og forfatteren Ayn Rand ble født i St. Petersburg i Russland. Liberaleren markerer jubileet.

Da Lenin satte i gang i sin kommunistiske revolusjon i Rands fødeby senhøstes 1917 gav han samtidig støtet til ideologiens endelikt. Ayn Rand (under fødenavnet Alissa Rosenbaum) fikk nok av revolusjonens blodige eksesser, og maktet i 1926 å komme seg til USA. Der grunnla hun sin egen filosofi; objektivismen. Og etablerte seg både som tenker og forfatter.

I romanene sine hyllet hun individet og friheten – samtidig skildret hun kollektivismens menneskefiendtlige natur. Med den utbredelse hennes romaner fikk, kan det trygt sies at hun i høyeste grad bidro til gjenfødelsen av troen på mennesket – og det frie samfunn. Og dermed til kommunismens sammenbrudd.

Forfatterskapet
Rands novelle Anthem (no. Høysang) utkom i 1938 og er i samme type som Orwells ”1984”. Anthem skildrer hvordan kollektivismen fortrenger individet, men også hvordan høy levestandard og teknologisk nyvinning ikke er forenlig med kollektivisme.

The Fountainhead (no. Kildens utspring) utkom i 1943, og er hennes største suksess. Bokens tema er striden mellom kollektivisme og individualisme, ikke i politikken, men i menneskets sinn. Opp imot den individualistiske Roark står den kollektivistiske ideologen Ellsworth Toohey, og mellom dem står den konforme opportunisten Peter Keating.

Atlas shrugged (no. De som beveger verden) fra 1957 er hennes hovedverk, der Rand hyller menneskene som beveger verden fremover; entrepenørene. Hva skjer med et samfunn som kveler nyskapning og individuell frihet – og i stedet bygger på det gjennomsnittlige? De skaper en velferdsstat som stjeler fruktene av entrepenørenes suksess, og samtidig hindrer dem i å bedrive den nyskapning som driver verden videre. En slik velferdsstat bygger på kollektivisme – og er dømt til å stagnere. Og til sammenbrudd. Årsaken til sammenbruddet er et stadig økende antall offentlige inngrep i økonomien, og disse inngrepene fører naturligvis til en stadig økende lammelse av enhver produktiv virksomhet.

Hun publiserte også en rekke filosofiske skrifter der hun redegjorde for sin politiske filosofi; objektivismen. Hennes romaner og filosofiske bøker er til salgs på www.bauta.no. Der finner du også bøker om Ayn Rand og hennes virke.

Objektivismen
Objektivismen er et sekulært livssyn som vektlegger fornuft, individualisme og respekt for produktiv virksomhet. Den er et integrert filosofisk system som identifiserer de prinsippene et menneske må tenke og handle i samsvar med for å kunne leve et godt liv.

Upopulær blant eliten
Rands meninger og hennes ideologi var et markant brudd med oppfatningen av gode verdier og kollektivismens hegemoni som ”moralsk høyverdig” ideologi. Men hun ble like upopulær på den tradisjonelle (konservative) høyresiden som på venstresiden. De konservative mislikte hennes ateisme, og de liberale mislikte hennes motstand mot enhver form for offentlig styring av økonomien.
Populær blant stadig flere
Til tross for elitens motstand fikk hennes filosofi stadig større utbredelse gjennom salgsuksessene hennes romaner ble. Om ikke direkte Objektivismen, så i hvert fall hennes positive syn på individet og en fri økonomi. På 1960- og 70-tallet sendte hun ut nyhetsbrev, deltok i debattmøter og i media. Hun skapte, ved hjelp av blant annet Nathaniel Branden en bevegelse rundt seg og sin tenkning.

Grunn til å markere
Om man ikke støtter Objektivismen og ikke deler alle hennes tanker, er det likevel grunn til å markere hundreårsdagen for hennes fødsel. Hennes bidrag til renessansen for tankene om individets frihet og en fri økonomi bør være ubestridt – og vekke allmenn anerkjennelse.

Tags:

24 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bjørn Stærk
17 years ago

Man kan vel også legge til at det er de – inkludert meg – som i utgangspunktet har respekt for Rand’s frihetsidealer, men som misliker henne fordi hun bygget opp en kult-bevegelse rundt en dogmatisk form for liberalisme. Det kan du selvsagt være uenig i, poenget mitt er iallefall at det er en stråmann å kun nevne «eliten», religiøse konservative, og venstresiden som Rand’s motstandere, da implisitt at de som misliker henne har irrasjonelle eller anti-liberale grunner for dette. Det stemmer ikke, og å presentere Rand uten å vedkjenne at disse motforestillingene eksisterer er å tegne opp et ganske snevert… Read more »

Anonym
Anonym
17 years ago

Et meget viktig poeng fra Bjørn Stærk.

Pleym
Pleym
17 years ago

Jeg kan uten problemer slutte meg til Stærks synspunkter på Rands kultbevegelse. Men det underslår likevel ikke at hun har betydd meget for en renessanse for individualisme og markedsøkonomi de siste 25 år.

P.A.Rønning
P.A.Rønning
17 years ago

Hva går så den «dogmatiske kultbevegelsen» ut på? Den går ut på en rasjonell tilnærming til verden: Det er kun det vi observerer som er, der eksisterer ingen overordnet, ikke-observerbar virkelighet. Det er observerbare fakta og intet annet som danner grunnlag for forståelsen av fenomener rundt oss, dette innebærer også at man ikke må utelate observerbare fakta, og ikke dikte opp fakta. Individers rettigheter er grunnlagt på retten til liv. Retten til liv er ingen selvfølge, under totalitære regimer er denne nbyttet ut med tilatelse til liv, på makthavernes premisser. Retten til liv innebærer retten til å arbeide for å… Read more »

Hårek
17 years ago

Takk til Pleym for god artikkel om Rand. Hun fortjener absolutt en plass blant de liberalistiske tenkerne. Dessverre er poenget om den «dogmatiske kultbevegelsen» også på sin plass. Mange av oss liberalister kunne ønsket oss mer åpenhet, diskusjonsvilje og intellektuell nysjerrighet hos en del av Rands fremste disipler. Man er ikke noe dårlig menneske fordi om man ikke er 100% enig i alt Rand og hennes etterfølgere i «Vakttårnet» ARI mener…

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

Hårek skrev: «Dessverre er poenget om den «dogmatiske kultbevegelsen» (=Objektivisbevegelsen) også på sin plass.» Det er ikke sant at Rand bygget opp en kultbevegelse. Dette er en løgn fremsatt av hennes fiender, som f.eks. ekteparet Branden. De påstander som Brandens har kommet skal visstnok bli gjendrevet i boken «The Passion of Ayn Rand´s Critics» av James Valliant, en bok som kommer snart. Mer fra Hårek: «Mange av oss liberalister kunne ønsket oss mer åpenhet, diskusjonsvilje og intellektuell nysjerrighet hos en del av Rands fremste disipler.» Vi Objektivister føler oss ikke truffet av denne kritikken, En slik kritikk rammer norske liberatrainere,… Read more »

Bjørn Stærk
17 years ago

Karl Fredrik Tangen: «Det er ikke sant at Rand bygget opp en kultbevegelse. Dette er en løgn fremsatt av hennes fiender, som f.eks. ekteparet Branden.» Og det sier meg alt jeg trenger å vite. Et kjennetegn ved denne typen bevegelser er personfokus, en for sterk assosiasjon av en ide med personen som fremsetter ideen. Resultatet blir noe lignende det Orwell omtalte som nasjonalisme http://www.resort.com/~prime8/Orwell/nationalism.html en slags ideologisk prestisjekonkurranse, hvor sjefsideologen ikke har kritikere men «fiender», hvor kritikk av sjefsideologens privatliv automatisk må forsvares, hvor enkeltelementer i ideologien ikke kan kritiseres uten at det sees på som et angrep på resten.… Read more »

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

Stærk skrev; etter å ha sitert meg; «Det er ikke sant at Rand bygget opp en kultbevegelse. Dette er en løgn fremsatt av hennes fiender, som f.eks. ekteparet Branden.» Og det sier meg alt jeg trenger å vite. … ideologen ikke har kritikere men «fiender», hvor kritikk av sjefsideologens privatliv automatisk må forsvares,» Brandens var ikke kritikere av Rand, slik Stærk tror, det var bedragere (dette har de selv innrømmet i bøker som Stærk åpenbart ikke har lest). Når Rand fant ut dette, brøt hun naturlig nok samarbeidet med dem. Etter at Rand var død, skrev begge Brandens bøker hvor… Read more »

Hårek
17 years ago

Til Karl Fredrik Tangen:
Bare et uskyldig spørsmål til objektivistene: Er det noe punkt i den objektivistiske filosofi, slik den er utformet av Rand/ARI som man kan være uenig i, eller er objektivismens 100% sannhet spikret fast for alltid?

(Det er vel egentlig litt galt av meg å rette spørsmålet til «objektivistene» – dere er jo en gruppe enkeltindivider, men siden du skrev «vi objektivister» så velger jeg å gjøre det slik. No offence:-)

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

Hårek: «Bare et uskyldig spørsmål til objektivistene: Er det noe punkt i den objektivistiske filosofi, slik den er utformet av Rand/ARI som man kan være uenig i, eller er objektivismens 100% sannhet spikret fast for alltid?» Objektivismen er navnet, et egennavn, på det filosofiske system som Ayn Rand skapte. ARI har forøvrig intet med innholdet i denne å gjøre. Objektivismen er altså det filosofiske innhold i det Ayn Rand skrev (eller godkjente. Folk som Branden, Peikoff, Efron og Greenspan har altså bidratt til Objektivsmen, siden det disse skrev da de samarbeidet med Rand ble godkjent av henne.) Dette er ting… Read more »

Pleym
Pleym
17 years ago

Per Anton Rønning skrev: «Bruk av begrepet «dogmatisk» er ment nedsettende, altså, man tenker ikke i strid «boka», og derfor er man firkantet. Men hva er «boka»?» Jeg innser naturligvis at Rands privatliv har hatt betydning for objektivist-bevegelsen, i den grad Rands omgangskrets var med å utvikle bevegelsen. Det har jeg forstått at Nathaniel Branden i aller høyeste grad var. Jeg er ikke sikker på hvor vellykket bevegelsen ville vært uten ham – om den i det hele tatt hadde kommet seg ut av startgropen. Men om Rand var utro, om hun deltok i orgier eller evnet å elske mer… Read more »

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

SVAR TIL PLEYM Pleym: «Jeg innser naturligvis at Rands privatliv har hatt betydning for objektivist-bevegelsen, i den grad Rands omgangskrets var med å utvikle bevegelsen. Det har jeg forstått at Nathaniel Branden i aller høyeste grad var. Jeg er ikke sikker på hvor vellykket bevegelsen ville vært uten ham – om den i det hele tatt hadde kommet seg ut av startgropen. Men om Rand var utro, om hun deltok i orgier eller evnet å elske mer enn èn – det spiller liten rolle for min del.» Dette er ikke poenget. Poenget et at Branden var en løgner og svindler.… Read more »

Bjørn Stærk
17 years ago

Karl Fredrik Tangen: «Brandens var ikke kritikere av Rand, slik Stærk tror, det var bedragere (dette har de selv innrømmet i bøker som Stærk åpenbart ikke har lest).» Du, utover Se&Hør-nivå har jeg ingen anelse om hvem ekteparet Branden er, og hva slags kritikk de må ha fremsatt, (det var et eller annet om utroskap og brudd med bevegelsen?) Ikke bryr jeg meg heller. Jeg baserer min skepsis ovenfor objektivisme delvis på Rand’s filosofi, (som jeg ikke har studert i detalj, bare nok til å vurdere om jeg burde gjøre det), og de som i dag påstår å følge i… Read more »

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

SVAR TIL STÆRK Stærk.. « utover Se og hør-nivå har jeg ingen anelse om hvem ekteparet Branden er, og hva slags kritikk de må ha fremsatt, (det var et eller annet om utroskap og brudd med bevegelsen?) Ikke bryr jeg meg heller.» Geit nok, men de usanne påstandene om at den Objektivistiske bevegelsen er en kult kommmer fra disse to personene. Man kan godt være påvirket av noen selv om man aldri har hørt om dem. Kan du ikke heller opplyse om konkrete eksempler som tyder på at du mener at Objektivist-bevegeslen er en kult. Du henviste i et tidligere… Read more »

Bjørn Stærk
17 years ago

Karl Fredrik Tangen: «Kan du ikke heller opplyse om konkrete eksempler som tyder på at du mener at Objektivist-bevegeslen er en kult.» Om selve miljøet rundt Ayn Rand var en kult har jeg ingen direkte kjennskap til. Jeg vet at mange mener det, og at disse inkluderer mennesker som har respekt for mange av Rand’s idealer. Som altså var halvparten av poenget mitt i den første kommentaren, at det går an å mislike Rand uten å være sosialist eller religiøs. Dette burde du kunne godta uten at du nødvendigvis er enig i kritikken. Den andre halvparten er min egen oppfatning… Read more »

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

KOMMENTAR TIL STÆRK Stærk: ”Om selve miljøet rundt Ayn Rand var en kult har jeg ingen direkte kjennskap til.. ….Jeg har aldri kommet over en selverklært objektivist som har gjort et godt inntrykk på meg. Typisk ser ut til å være sleggeretorikk, overdreven tro på logiske slutningsrekker fra grunnforutsetninger..” Objektivistbevegelsen inneholder i tillegg til tusenvis av vanlige sympatisører dusinvis av professorer i fag som filosofi, økonomi, psykologi, historie, pedagogikk etc. Å hevde at disse skulle tilhøre en kult skulle vel trenge en noenlunde grundig begrunnelse. Selvsagt får man et inntrykk av å treffe mennesker som sier at det er Objektivsiter,… Read more »

Runar Karlsson
Runar Karlsson
17 years ago

P.A.Rønning skrev: «Det er kun det vi observerer som er, der eksisterer ingen overordnet, ikke-observerbar virkelighet.» Hvordan vet du det? Det er i så fall en subjektiv mening fra din side, og har ingen ting med å være objektiv å gjøre. I årtusener observerte menneskene solens tilsynelatende gang rundt jorden, og konkluderte – logisk nok på den tiden – at solen gikk rundt jorden. I dag vet vi at dette ikke er tilfelle. Dette forteller oss at virkeligheten ikke nødvendigvis alltid er slik det ser ut ved første øyekast, og at det godt kan finnes andre aspekter ved virkeligheten som… Read more »

Falskt navn
Falskt navn
17 years ago

SVAR TIL RUNAR Objektivismen skrives med stor O fordi det er et egennavn. Runar: «[Objektivister har] En blind bokstavtro på at man besitter nøkkelen til Den Hele og Fulle Sannhet» Objektiviste er overbevist om at Objektivismen er korrekt, ja, men dette er begrunnet ut fra observasjon, og logisk analyse av det som er observert. Vi mener dessuten at sannhet er kontekstuell, og at allvitenhet ikke er mulig. Dessuten er vi åpne for rasjonelle motargumenter. Å beskrive dette slik Runar gjør – blind bokstavtro – er nok ikke helt treffende. At vi baserer oss på observasjon og logisk analyse gjør at… Read more »

Objektivist
Objektivist
17 years ago

OM Å STUDERE OBJEKTIVISMEN

Her er en artikkel som inneholder tips om materiale man bør gå igjennom for å bli kjent med Objektivismen.

http://www.dianahsieh.com/blog/2005/02/on-studying-objectivism.html

anonym
anonym
17 years ago

Jeg hoerer paa tonen du tiltaler meg i at du tilhoerer en kult…

lol

KFT
KFT
17 years ago

TYST SOM I GRAVEN Tidligere i denne tråden stilte jag en del spørsmål som jeg håpet å få svar på eller kommentarer til. Jeg innleder dette innlegget med noen utvalgte sitater fra tidligere innlegg. Stærk: «Man kan vel også legge til at det er de – inkludert meg – som i utgangspunktet har respekt for Rand’s frihetsidealer, men som misliker henne fordi hun bygget opp en kult-bevegelse rundt en dogmatisk form for liberalisme.» Anonym kommenterte dette med følgende: «Et meget viktig poeng fra Bjørn Stærk». Pleym som skrev den opprinnelige artikkelen fulgte opp: «Jeg kan uten problemer slutte meg til… Read more »

Bjørn Magne Solvik
Editor
17 years ago

Til ”Falsk navn”/ ” Karl Fredrik Tangen” Ditt navn/nick ble endret fordi Liberaleren fikk inn klager fra en som skrev til oss at han het det samme som du signerte med på innleggene. På grunn av hans reaksjon ble avsenderen på innleggene endret til ”Falsk navn”. I teorien kan det være at to av våre lesere heter nøyaktig det samme. Hvis så er tilfellet har vi gjort en feil med å endre signaturen på dine innlegg. Da beklager vi det, men det er lite vi kan gjøre for å rette opp denne eventuelle feilen. Håper på forståelse for endringene og… Read more »

*kf*
*kf*
17 years ago

TAKK FOR OPPKLARING

Jeg takker redaktøren for oppklaringen. Jeg håper at den Karl Fredrik
Tangen som ble tillagt mine meninger ikke har lidd alt for mye.

For å unngå slike misforståelser i fremtiden vil jeg heretter oppgi bosted når jeg undertegner, og la meg håpe at vi to ikke bor i samme by!
(Jeg er ofte i Oslo, men bor for det meste i Gøteborg.)

Med hilsen
Karl Fredrik Tangen
Gøteborg
karlfredriktangen@yahoo.no

Paul - den lille
Paul - den lille
15 years ago

Karl Fredrik Tangen, Gøteborg/Falsk Navn:

Ikke at du vil ta det til deg, men du høres ut som en fanatiker. Når jeg leser fanatisk kristne som forsvarer sin religion, høres de ut som deg. Når jeg leser folk som snakker om at alle i offentlig tjeneste er psykopater (f.eks. barenvernet) så høres de ut som deg i sine forsvar av seg selv og sine meningsfeller.

Når det gjelder kultstatus virker det som om påstandene er sanne, i hvertfall hvis jeg skal dømme etter dine forsvarskrifter for at det ikke er en kult.

Fra arkivet