Ukategorisert

Så søtt!

Regjeringen plager for tiden sine små hoder med sukkerinnholdet i brus. Utredninger er på gang.

I Aftenposten kan vi lese at Brus kan bli dyrere. Et regjeringoppnevnt utvalg skal utrede om avgiften på drikkevarer skal knyttes opp mot sukkerinnholdet.

Geir Wæhler Gustavsen ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har beregnet at storforbrukere vil redusere forbruket med 44% hviis prisen øker med 27%. Til den forskningen skulle Liberaleren ønske vi kunne ha en slik yd som de har på radioen i forbindelse med spørreprogram. En slik «Nå trekker vi ned doen»-lyd. Er det rart at folk tror på planøkonomi og femårsplaner når de tror at man kan finberegne folks drikkevaner på den måten?

Det er selvsgt sannsynlig at forbruket vil synke med høyere pris. Liberaleren vil imidlertid heve en pekefinger mot de som hever en pekefinger og vil bestemme hvor mye sukker folk skal få drikke. Bør ikke folk få lov til å ta ansvar for sin egen helse?

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Audun Vindøy
17 years ago

helsetilbud til alle. Ettersom stort inntak av sukker fører til fedme og større sjanse for å få sykdommer som f.eks diabetes har folks forbruk av sukker innvirkning på utgiftene til helsevesenet. Er det ikke da greit at folk betaler litt ekstra for sukker?

Slik jeg ser det må folk drikke, røyke og spise hva de vil og hvor mye de vil, men når det koster staten mer penger må det være greit at de betaler inn avgifter som står i forhold til kostnadene.

Vennlig hilsen
Audun Vindøy
-betaler min tobakksavgift med glede

Anonym
Anonym
17 years ago

Ikke enig. Jeg synes ikke vi trenger noen stat i utgangspunktet. Hadde vi ikke hatt noen stat, hadde vi hatt 70% mer å rutte med, nok til å betale disse kostnadene selv, til private og langt mer effektive institusjoner. Jeg er lei av moralisering. Jeg mener at nikotin, sukker, heroin og andre stoffer ikke er avhengighetsskapende. Det er kun media og noen få individer som lider av en illusjon, en vrangforestilling: de tror de er avhengige. I virkeligheten har de et valg, og trenger å bli informert om dette på skolen i stedet for å bli løyet til om «avhengighet».… Read more »

Bent Mosfjell
17 years ago

Svarer på den første kommentaren i en egen artikkel i løpet av noen dager. Er for øvrig enig i hovedpoengene i den andre.

Marius
Marius
17 years ago

Skal bli spennende å se hva herren Mosfjell greier å ytdype i en nærmere artikkel om dette emnet… Kommentarinnlegg nr.2: Påstander om at heroin og nikotin ikke er avhengighetsskapende, faller på sin egen urimelighet. Utsagn av en slik karakter bør i så fall underbygges med empiriske resultater, i motsetning til lite flatterende insinuasjoner om at folk er vrang i viljen. Det går selvsagt en grense for i hvor stor grad staten skal regulere privat forbruk, selv om det dreier seg om inntak av beviselig skadelige stoffer. Det er heller ikke gitt at avgifter og forbud er de beste virkemidlene for… Read more »

Anonym
Anonym
17 years ago

Hei. Jeg er liberalist, men mener at også vitenskapen kan skape selvoppfyllende profetier. Ayn Rand er OK, men hun er en firkantet 50-tallsdame. Epirisk vitenskap er vel og bra, men den feminine, kreative, eksplosive og nytenkende delen av det hele ble ikke med. Som sagt, også vitenskap skaper selvoppfyllende profetier: særlig fordi vitenskap har kraft. Vitenskapen kan, i likhet med religion, brukes som et instrument av staten. Den selvoppfyllende profetien om narkotika ble skapt da USAs myndigheter på 30-tallet laget en lov mot narkotika basert på rasisme. De forbød meksikanernes rusmiddel, selv om det ikke var farligere, med målet å… Read more »

Anonym
Anonym
17 years ago

USA har lykkes i å spre sine løgner om narkotika gjennom FN-systemet. Farene har bevisst blitt overdrevet og subjektivt beskrevet: en panikkhandling, som bærer preg av en ovenfra-ned holdning. Her skal staten regulere befolkningens effektivitet og sunnhet, om de må lyve for å få det til, i mangel av vitenskaplige rapporter.

Jeg tror Brundtland er vill og opphisset etter å gjøre det samme med sukker som USA gjorde med stoff på 30-tallet. Hva tror dere?

Fra arkivet