Ukategorisert

Umyndiggjøring av unge mennesker

Det er vanlig å diskriminere mennesker basert på kollektiv gruppetilhørighet. De verste overgrepene i historien er basert på slik sortering. Klasse, rase eller kjønn er vanlige overgrepsgrunner.

Heldigvis er mye av denne kollektivistiske tenkningen på tilbakegang. En form for gruppediskriminering lever imidlertid videre i beste velgående, stort sett uten debatt. Det er diskriminering på grunn av alder.

Agderposten skriver om en 15 år gammel jente som har solgt sex til minst fem voksne menn. En av disse, en 29 år gammel mann, er dømt til 6 måneders fengsel på grunn denne og en annen tilsvarende sak. Jentene nektes yrkesfrihet og råderett over sitt seksualliv og mannen fengsles.

Nå handler ikke dette spørsmålet primært om sex. Det handler om kollektivistisk diskriminering. Liberaleren er selvsagt klar over at mennesker i sine tidligere leveår ikke har de samme evnene og mulighetene til å klare seg selv som voksne mennesker. Vi er også klar over at spørsmålet er svært vanskelig rent ideologisk. Vi ønsker imidlertid å benytte anledningen til å komme med en flengende individualistisk kritikk av hele ideen om aldersgrenser.

Aldersgrenser baserer seg på en antagelse om at mennesker inntil en gitt alder ikke er i stand til å ta ansvar for sitt liv på ulike måter, uten at vi skal problematisere denne påstanden nærmere. Det kan gjelde sex, øldrikking, gambling, bilkjøring, kriminelle handlinger eller generell kontraktsinngåelse. Før denne modenheten er man ikke i stand til å få denne friheten. Etter denne modenheten er man i stand til å få denne friheten.

La oss anta en aldersgrense på 50 år for å få lov til å drikke øl. Dette ville føre til at en rekke 45-åringer urettmessig blir diskriminert, siden de åpenbart er modne nok til å drikke øl. La oss så anta en aldersgrense på 3 år for inngåelse av kontrakter. «Vil du ha is, lille venn? Bare sett et kryss her, så får du en is i bytte mot 40 timers arbeidsuke i 10 år uten lønn.» Dette ville føre til at en rekke 3-åringer kan utsettes for noe de ikke er modne for.

Det generelle poenget er som følger: En for høy aldersgrense fører til urettmessig umyndiggjøring. En for lav aldersgrense fører til at mennesker ansvarliggjøres før de er i stand til det.

Hva så med en aldersgrense? Det er et soleklart faktum at ikke alle mennesker modnes like fort. Det er ikke slik at alle mennesker plutselig er modne nok til å ha sex den dagen de fyller 16 år!

Aldersgrense har således den konsekvensen at den ene delen av befolkningen urettmessig umyndiggjøres og den andre delen av befolkningen ansvarliggjøres for tidlig. Og så har den ørlille andelen som treffer akkurat. Hvor stor del som umyndiggjøres urettmessig og hvor stor del som ansvarliggjøres for tidlig, avhenger selvsagt av hvor aldersgrensen settes.

Det man innfører er altså en kollektiv diskriminering basert på alder som urettmessig umyndiggjør en rekke individer som er fullt i stand til å bestemme over sitt eget liv. De diskrimineres ikke utifra personlige egenskaper, men utifra et kollektivt kriterium som de ikke kan noe for, på samme måte som f.eks. kjønn eller rase. Samtidig leder aldersgrense ikke til at man unngår problemet med ansvarliggjøring av mennesker som ikke er i stand til dette (såsant man ikke setter aldersgrensen så høyt at alle diskrimineres).

Aldersgrenser er således et svært umoralsk kriterium for legal vurdering av mennesker. Hva slags kriterium som bør velges, kan man diskutere, men det må ta utgangspunkt i individuell verdighet, der mennesker bedømmes ut ifra individuelle ferdigheter og modenhet.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lasse K. Lien
17 years ago

Hva slags alternativ til aldersgrenser ønsker Liberaleren å fremme? Dere poengterer at en for lav aldersgrense er skadelig, men sier dere er imot aldersgrenser av prinsipp. Betyr dette at dere (eller, denne skribenten), ønsker å gå inn for en fjerning av alle aldersgrenser – på tross av de åpenbare negative effektene dette kan få for den enkelte? Aldersgrenser kan selvsagt være blodig urettferdig, men et sted må man jo sette en grense – og jeg er av den oppfattning at frihet er noe man får mer av jo modnere man blir, altså jo mer åpen man er for ansvaret over… Read more »

Eirik Haver
17 years ago

Aldersgrenser i samfunnet er blodig urettferdig, den aller verste er kanskje stemmeretten. Når «ola» er 16 år kan han bli satt i fengsel, få bøter og andre sanksjoner av samfunnet. MEN han kan ikke på noen måte påvirke samfunnet. For eksempel kan han bli straffet av samfunnet fordi han har hatt sex med kjæresten sin «Line» som kanskje er 3 måneder yngre (Line er ikke fylt 16 år enda). I kontrast kan en 30 år gammel mann lovlig ha sex med Line den dagen hun fyller 16 år. Jeg vet ikke hvordan kontrolfreakene i samfunnet ser det, men jeg syns… Read more »

Marius Kjørmo
Marius Kjørmo
17 years ago

Her beveger vi oss ut på tynn is gitt. Takket være massemedia så har vi blitt mer eller mindre immune mot det meste av vold drap og kriminelle handlinger. Men sex med mindreårige ser enda ut til å rokke ved folks følelser. Isolert sett så kan man diskutere hvorvidt det er riktig å sette en grense ved alder. Dette vil selvfølgelig gjøre at mange, ja kanskje de fleste blir «feil-behandlet». Men hva er alternativene? Det finner jeg ingen gode svar på. Skal foreldrene ha ansvar for barna sine til de synes at de er ansvarlige nokk, for så å erklære… Read more »

Eirik Haver
17 years ago

Et av poengene mine (er ikke alltid like klar) er at det er galt å for eksempel gjøre en person kriminelt ovenfor samfunnet dersom denne personen ikke er med å bestemme hvordan samfunnet skal være. For eksempel kan en 17 åring straffes for svart arbeid, noe som i seg selv (etter min mening) er en spesiell stor synd. Grunnen til at denne 17 åringen gjør som han gjør er fordi han ikke ser verdien av at staten skal kreve inn sin del, men synes heller han kan fordele midlene bedre selv. Siden han ikke har fått muligheten til å utøve… Read more »

Per-Anton Rønning
Per-Anton Rønning
17 years ago

BJM skrev: Agderposten skriver om en 15 år gammel jente som har solgt sex til minst fem voksne menn. [..]Jentene nektes yrkesfrihet[..] Nå handler ikke dette spørsmålet primært om sex. Det handler om kollektivistisk diskriminering. [..]klar over at mennesker i sine tidligere leveår ikke har de samme evnene og mulighetene til å klare seg selv som voksne mennesker. Vi er også klar over at spørsmålet er svært vanskelig rent ideologisk. » -Sitt slutt- Jeg ser i grunnen bare en virkelig slående begrunnelse for at man ikke ønsker en seksuell lavalder, og det er at man ønsker fritt fram for pedofil… Read more »

Fra arkivet