Ukategorisert

Håper på hard dom

Liberaleren er en sterk tilhenger av menneskers rett til å selge og kjøpe seksuelle tjenester. Vi håpe imidlertid likevel på en hard dom i dagens sak knyttet til prostitusjon.

Nettavisen skriver om at det i dag avsies dom i den kjente trafficking-saken i Oslo tingrett.

Spesielt for de av oss som er sterke tilhengere av menneskers råderett over egen kropp, er det viktig å slå hardt ned på overgrep. Vi har tidligere skrevet om halliker som feilaktig dømmes. I slike tilfeller er det et overgrep fra myndighetene. Det er like viktig å slå ned på overgrep fra privatpersoner mot uskyldige jenter.

Nettopp denne evnen til å likestille overgrep, uavhengig av om det er fra myndighetene eller privatpersoner, kombinert med evnen til å skille ut den kriminelle delen ved en virksomhet fra den legale, er en av liberalismens store ideologiske styrker. Den egner seg dårlig som slagord, men gir en rettferdig verden der mennesker vurderes individuelt ut fra sine handlinger.

Å tvinge noen til å selge seksuelle tjenester ved hjelp av vold eller trusler om vold, er renspikket kriminalitet. Vi håper det statueres et eksempel i denne saken der voldsutøvere får en straff de fortjener.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer