Ukategorisert

Fengselskøer

Offentlig sektor er preget av køer. I dag skriver Aftenpostenom hvordan fengselskøene øker igjen.

Under overskriften Soningskøen blir lengre igjenkan vi lese at køen er på 2333 dommer/155 000 fengselsdøgn. For åbli regnet med i køen, må det ha gått 2 måneder siden rettskraftig dom.

Det sies ofte at når man har sonet straffen, så kan man begynne på nytt. Det er tydelig at dette er noe som ikke haster… Dessverre. Det er viktig med hurtig fengsling av dømte kriminelleav to grunner.

For det første bør ikke vanekriminelle få lov til å gå løs etter at dom er avsagt, såsant man har fengsel, noe som er en annen diskusjon. For det andre er det viktig at de som ønsker å begynne et lovlydig liv, ikke får dette avbrutt av at de må inn og sone en gammel dom.

Køene illustrerer imidlertid bare et generelt problem med det offentlige. Kundene kan ikke gå til noen konkurrenter, så det er ikke noen grunn til god service. De kan vente. Køer er greit. Det er alltid køer i det offentlige. Med det gamle telemonopolet måtte man vente i månedsvis på telefon. I det gamle Sovjetunionen måtte man stå i kø for å få kjøpt mat. I dagens Norge må man sitte 2 timer i rushtrafikken på offentlige veier inn og ut av Oslo hver dag fra Bærum. Det samme gjelder selvsagt i fengslene.

En enkel løsning ville være private, konkurrerende fengsler. Med stykkpris kombinert med først til mølla, ville køene bli sågodt som fjernet. Verdt et forsøk!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer