Ukategorisert

De beste bør engasjeres

Statsminister Kjell Magne Bondevik har gitt regjeringens medlemmer et sjekkhefte slik at offentlige råd og utvalg får en bredere geografisk sammensetning enn det som er tilfelle i dag.

Departementene skal lete etter kandidater som ikke bor i Oslo og Akershus når posisjoner i råd og utvalg skal besettes. Regjeringen vil spre den såkalte makten i større grad i de vel 400 utvalgene regjeringen og departementene har i arbeid.

Statsministeren har laget et sjekkhefte. Gjennom en rekke punkter vil statsministeren sørge for å spre makten i det offisielle Norge. Spesielt anbefales det å lete etter kandidater fra Nord-Norge.

Liberaleren er opptatt av kvalitet. Vi ønsker at utvalgsplassene bekles av de beste, helt uavhengig av bostedsadresse. Vi ønsker at de mest kvalifiserte personene sitter i utvalgene. For oss er det likegyldig om de bor i Oslo, Stavanger eller Tromsø.

Vi hadde helst sett at statsministeren brukte mer tid på å redusere antall råd og utvalg. På den måten ville offentlig sektor ha blitt mer effektiv, og forhåpentligvis hadde makt blitt flyttet til privat sektor. Det ville ha vært en reform vi hadde satt pris på. Det omtalte sjekkhefte gjør oss ikke spesielt lykkelig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer