Ukategorisert

Er i mot spill via internett

Kultur – og kirkedepartementet vil stramme inn linjen for spill via internett. To prøvekonsesjoner blir ikke forlenget, mens Norsk Tipping og Norsk Rikstoto får fortsette dagens aktiviteter.

Det er håpløst at Norge prøver å regulere aktiviteten på internett. Det lar seg ikke gjøre. Det eneste departementet oppnår er at norske bedrifter ikke får bli med i konkurransen i spillemarkedet.

Hos Lotteritilsynet kan du lese departementets innstilling. Staten fortsetter med sitt forsvar av Norsk Tipping, men motarbeider andre som vil inn i dette markedet. Det er tragisk, og et helt klart brudd med etableringsfriheten som er en selvfølge for oss liberalister.

Det bør være full etableringsrett for spill. Ikke bare via internett, men også gjennom andre kanaler. Dette er et område som ikke bør reguleres av politikerne. De som tror dette markedet kan reguleres gjennom nasjonale lover må tro om igjen. Vi kan fortsatt spille gjennom internett selv om Kultur – og kirkedepartementet trekker inn konsesjoner. Det beviser at nasjonale reguleringer er lite vellykket.

I en periode der en ikkesosialistisk regjering styrer Norge skulle en tro politikerne ville la markedet råde. På området med spill har dette ikke skjedd. Samarbeidsregjeringen har vært en katastrofe for de som har engasjert seg i denne bransjen. Det må være et tankekors og problem for Høyre, som tross alt forsvarer en viss etableringsfrihet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer