Ukategorisert

La lesbiske bli befruktet

Vi skal ha et samfunn som sier at omsorgsevne ikke er avhengig av seksuell legning. Du kan være en god foreldre selv om du er lesbisk. Derfor bør Norge åpne for å gi lesbiske par rett til kunstig befruktning.

I Sverige er det politisk flertall for at lesbiske som er gift eller samboere kan få hjelp av helsevesenet til å bli gravide. De nye svenske reglene trer i kraft i juli i år. Sosialistisk Venstreparti mener at vi bør gå inn for de samme ordningene i Norge, skriver NRK.

Lesbiske kvinner skal få rett til assistert befruktning i form av inseminasjon eller prøverørsbefruktning. Lovendringen er ventet å bli vedtatt i morgen, skriver Aftonbladet

Sverige er ikke noe foregangsland på dette området. Det er bare Norge og den norske debatten som ligger langt etter andre land. Flere amerikanske stater og Finland, Belgia, Irland, Nederland, Spania og Storbritannia tillater dette i dag.

Tanken om likestilling av parforhold er spennende. Derfor tenner skribenten på forslaget om assistert befruktning i form av inseminasjon eller prøverørsbefruktning. Omsorgsevnen er ikke avhengig av seksuell legning. Lignende konklusjon bør også norske politikere komme til. Først da får fordommene mindre kraft enn det vi opplever i dag.

Selvsagt bør ikke utgiftene for denne tjenesten i helsevesenet belastes skattebetalerne. Brukerne bør selv betale kostnadene. Hvis ordningen ikke blir skattefinansiert bør Norge raskere enn raskt komme etter våre europeiske naboer på dette området.

Mest lest

Arrangementer