Ukategorisert

Overskudd for domstolene

Staten tjener gode penger på at rettssaker er blitt langt dyrere for partene. Mye kan tyde på at gebyrene er blitt for høye for brukerne.

Aldri har staten tjent mer på at saker havner i retten enn i fjor. Ferske tall som Aftenposten har fått fra Domstoladministrasjonen i Trondheim viser at rettsvesenet i 2004 dro inn mer enn 1,5 milliarder kroner i gebyrer. Dette er en økning på mer enn en halv milliard kroner på bare to år.

Det er ikke unaturlig at det er en egenandel eller gebyr om du må til rettsvesenet. Likevel bør gebyret være basert slik at domstolene er selvfinansierende. Staten bør verken gå i overskudd eller underskudd i denne delen av offentlig sektor. Overskuddet i domstolene skal ikke være med på å subsidiere andre deler av offentlig sektor.

Det har vært riktig å effektivisere slik at domstolene drives så billig som mulig. Med en slik effektivisering skulle det være unødvendig å øke rettsgebyret. Det er den store økningen i dette gebyret som gjør at det er overskudd i domstolene. En økning som har medført at rettspleien i Norge er blitt langt dyrere enn for bare få år siden. Allerede i 2006 bør rettsgebyret reduseres slik at domstolene blir selvfinansierende, med verken overskudd eller underskudd.

Tags:

Mest lest

Arrangementer