Ukategorisert

Ja til nytt stadion, men ….

Det foreligger planer om utbygging av Ullevaal Stadion med kunstgress og tak over banen. En positiv tanke som bør finansieres gjennom privat sektor. Kommunen eller staten bør ikke dekke kostnadene.

Det har til nå vært naturstridig å spille fotball i Norge på vinteren, i alle fall på baner utendørs. Dette kan bli endret dersom Ullevaal Stadion AS gjennomfører de ideene som allerede er lansert.

I følge Aftenposten står Ullevaal Stadion foran den største ombyggingen siden det ble bygget i 1926. Kunstgress, tak som kan trekkes tilbake og tribuneutbygging, slik at kapasiteten økes til 30 500 tilskuere, står på programmet. Det er ikke småtterier Ullevaal Stadion AS planlegger for fotballens nasjonalarena. Gjennomføres planene vil Oslo få et moderne og imponerende anlegg for idrett og næringsformål.

Politikerne bør vedta endringer i reguleringsplanen for å få til renoveringen. De bør stille seg så positivt til saken som overhode mulig. Likevel bør de si nei til å være med på finansieringen. Ullevaal Stadion bør ikke være skattefinansiert. Private aktører må dekke kostnadene. Oslo trenger ikke et nytt stort prosjekt betalt av skattepenger.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Geir Olav Svegaard
Geir Olav Svegaard
16 years ago

Finansieringen bekymrer meg ikke, men hvorfor er vi så «smålåtne» i Norge. Fotballen er i sterk fremvekst her i landet.Utviklingen i kvalitet skjer veldig raskt og publikumstilstrømningen deretter. Hvorfor bygger vi ikke ut nasjonalanlegget til å ta minst 50 000 med en gang? Fremtiden bringer flere storkamper hvor flere tusen blir stående utenfor uten billett. Jeg skjønner ikke denne «klattvise» utbyggingen her i landet(ref veiutbygging) Vi skal alltid være så overfornuftige og nøysomme i alt vi foretar oss. GI FOLKET BRØD OG SIRKUS!

Fra arkivet