Ukategorisert

Finnmark for alle

Utmarka i Finnmark dekker rundt 13 prosent av det norske landarealet. Så å si alt eies av staten. Med staten som eier bør alle i Norge ha like mye rett til å bruke naturressursene og naturen.

Jeger- og fiskerinteressene raser etter at justiskomiteen på Stortinget sier «Finnmark for finnmarkinger». – Det største ranet av allmennhetens interesser noensinne, sier Norges jeger- og fiskerforbund, skriver Nationen.

Raseriet kommer etter en lekkasje fra Stortingets justiskomité: Et hemmelig notat skrevet av komiteens leder Trond Helleland (H) åpner, ifølge NRK Sami Radio, for at finnmarkingene skal ha fortrinnsrett til naturressursene på statsgrunn i Finnmark.

Det er lett å forstå frustrasjonen til Norges jeger- og fiskerforbund. Hvorfor skal finnmarkingene ha all rett til naturen i fylket. Det virker rart at Stortinget, som bør tenke nasjonalt, skal forsvare en særpolitikk på dette området. Det er rart at jegere fra andre deler av landet skal nektes tilgang.

Finnmark fylke er stort og rikt nok til at alle kan ta del i den rike naturen. Multebæra, laksen og rypa bør på statsgrunn være et gode for hele Norge, ikke bare for samer eller andre som bor i Finnmark. En forfordeling vil være en politikk som diskriminerer folk fra andre deler av landet, og Stortinget bør ikke diskriminere noen.

Det hadde vært annerledes om mye av grunnen var privat eid. Da burde eierne ha bestemt på egen grunn slik at eiendomsretten ble ivaretatt. Det blir annerledes når staten eier grunnen. Vi alle er en del av staten. Finnmarkingene har og skal ikke ha en førsterett i bruk av statlige ressurser i forhold til resten av Norge.

Mest lest

Arrangementer