Ukategorisert

Distriktspolitikk – det har vi nok av

Politikerne bør ikke lage flere distriktspakker. Distriktspolitikken har hatt gode rammevilkår de siste tiårene uten at det har gitt fenomenale resultater. Nå vil SP-leder, Åslaug Haga, satse ennå mer penger på kommuner i Utkant-Norge.

Haga varsler flere forslag på helgens landsmøte. Et av forslagene vil være å sette av 20 milliarder kroner av oljepengene til et regionalt næringsfond, skriver Nationen.

Det finnes mange næringsfond i distriktskommunene. Senterpartiets leder bør lede etter gode resultater fra disse fondene. Hun vil ikke finne mange. Dette sier ikke skribenten fordi han er imot offentlige subsidier til næringslivet. Næringspolitikken i distriktene har rett og slett vært lite vellykket, og det har kostet skattebetalerne mange milliarder kroner. Distrikts-Norge trenger ikke mer av samme politikk. Derfor er det frustrerende at Haga vil bruke mange milliarder på en politikk som ikke vil fungere på lang sikt.

Det er vanskelig å komme med et fasitsvar på god distriktspolitikk, rett og slett fordi det å sentralisere offentlige tjenester kan være god politikk for å effektivisere offentlig sektor. Med sentralisering kommer fraflytting, dårligere kommuneøkonomi og dermed press mot mange tjenester mange tar som en selvfølge. Fraflytting fra Finnmark eller Troms trenger ikke å være negativt. Staten kan ikke bestemme hvor folk skal bo eller hva de til enhver tid skal tjene!

Politikerne bør forbedre de generelle rammevilkårene for næringslivet i Norge. Det kan gjøres med å senke skatter og avgifter. Mange regler kan også fjernes slik at det blir enklere å være selvstendig næringsdrivende. Et slikt systemskifte vil komme alle til gode, både bedrifter i distriktene og Oslo. Med bedre rammevilkår kan ressursene utnyttes der de er. Det vil Kyst-Norge tjene på.

Få eller ingen politikere ønsker systemskiftet som er lansert i korte drag ovenfor. Rett og slett fordi offentlig sektor må reduseres kraftig for å få til en slik politikk. Det betyr at folk må få frihet og ansvar til å styre over eget liv. Ingen av partiene på Stortinget er villig til å innvilge befolkningen denne friheten.

Hvis Åslaug Haga tror et næringsfond vil snu dagens utvikling, da er hun mer ”gammeldags” enn skribenten trodde det var mulig å være. Det eneste hun oppnår er økt forskjellsbehandling av bedrifter som skal konkurrere i det samme markedet. Det gir ulike konkurransevilkår. Ingen må tro at et politisk inngrep i markedet er mer vellykket enn å la markedet råde på egenhånd.

Mest lest

Arrangementer