Ukategorisert

Flertall for å skille kirke og stat

Det er på en meningsmåling flertall for å skille kirke og stat. Siden denne saken er en av flere viktige kampsaker for liberalister tar vi meningsmålingen som en hyggelig nyhet.

46 prosent mener at stat og kirke bør skille lag. Det er fem prosent mer enn de som mener vi bør opprettholde dagens ordning. Like hyggelig er det at to tredjedeler av befolkningen ønsker å likebehandle trossamfunn. Det betyr at mye kan tyde på at mange har vært konsekvent når de har svart på denne meningsmålingen. Det er Hundreårsmarkeringen som står bak denne meningsmålingen.

For en liberalist er det vanskelig å finne argumenter for å opprettholde statskirken. Ordningen strider mot de fleste prinsipper. Derfor er det hyggelig å registrere at mange er enig i at staten og kirken bør skille lag.

Mest lest

Arrangementer