Ukategorisert

Kvarme ble utnevnt

I dag utnevnte regjeringen Ole Christian Kvarme til ny biskop i Oslo. Denne utnevnelsen beklager vi. Kvarme har sterk støtte i kirken, men han er ikke inkluderende og er motstander av homofilt samboerskap.

Hadde vi ikke hatt en statskirke skulle kirken ha fått styrt denne prosessen uten politisk innblanding. Når staten og kirken går hånd i hånd er det regjeringen som utnevner biskoper. Det betyr politikk i hver eneste utnevnelse.

Ole Christian Kvarme er svært konservativ. Han er på kollisjonskurs på flere felt i forhold til det arbeidet Gunnar Stålsett har gjort i Oslo. Med Kvarme vil vi få en ny homokamp i kirken, en kamp Oslo bør ha spilt ferdig for lenge siden.

Det er kjent at mange av regjeringsmedlemmene ikke støtter Ole Christian Kvarme. Likevel fikk Kristelig Folkeparti viljen sin i denne saken. Kjell Magne Bondevik argumenterer med at utnevnelsen vil være å følge kirkens votum, et votum som er svært omstridt ettersom vi har en statskirke som bør være inkluderende. Høyre og Venstre skulle ha overkjørt KrF i denne saken, koste hva det koste vil.

Liberaleren beklager at Ole Christian Kvarme ble utnevnt som biskop i dag!

Mest lest

Arrangementer