Ukategorisert

Trodde kommunen var bedre?

Forbruker-rapporten har testet hvordan vi forbrukere blir mottatt når vi henvender oss til kommunene på internett, ved personlige e-posthenvendelser og telefonsamtaler. For noen lokalpolitikere og kommunale byråkrater vil resultatet av denne undersøkelsen sjokkere.

Forbruker-rapporten har testet servicen, tilgjengeligheten og kvaliteten på 40 punkter i samtlige 433 kommuner, inkludert bydelene i Oslo. 20 av sjekkepunktene er på internett, 12 er på e-post og åtte er på telefon. Det betyr at det er gjennomført nesten 18.000 deltester. Testerne har fremstått som innbyggere av kommunen, mulige tilflyttere, pårørende og (ved en anledning) som student. Maksimal oppnåelig poengsum er 100.

Det har vært morsomt å se på tallene. Hvordan er det mulig å kun oppnå 16 poeng i denne undersøkelsen, slik som Ibestad oppnår. Kommunen har tross alt nesten 1700 innbyggere. Likevel er det svært vanskelig å oppnå kontakt eller få informasjon om sektorene eller kommunens institusjoner. Denne undersøkelsen viser at mye kan rettes på i kommunal sektor. Ikke bare i Ibestad, men også i mange andre kommuner.

Hvordan er det mulig å være motstandere av et systemskifte i offentlig sektor når en stor grad av offentlig styring gir så dårlige resultater?

Kommunen skal være til for innbyggerne, ikke omvendt!

Mest lest

Arrangementer