Ukategorisert

Omstillingen gir resultat

Norske kommuner og fylkeskommuner fikk i fjor et overskudd på 5,5 milliarder kroner. Det betyr at omstillingen har gitt resultat.

Dette er en klar forbedring i forhold til året før, da driftsoverskuddet var på 0,6 prosent, melder NRK. Kommunalministeren mener kommunene er blitt flinkere til å styre pengene.

Ofte har vi hørt klager fra kommunene. De har klaget på dårlig økonomi og for mange pålagte oppgaver fra staten. Fjorårets resultat viser at mange har klart å omstille seg, og det på en god måte. Fortsatt er det mange som har mye igjen, men kommunesektoren er på riktig kurs. Det betyr at mottoet ”Mer igjen for pengene” endelig kommer til sin rett.

Kommunene kan fortsatt effektiviseres. Det kan settes grenser for politikk, nemlig hva skal kommunene drive med og hva kan overlates til private aktører. I tillegg kan tjenesteproduksjonen utøves på andre måter enn i dag, for eksempel via privatisering eller konkurranseutsetting.

Selv om det ble et økt overskudd i fjor for kommunesektoren er det mange kommuner som brukte mer penger enn inntektene tilsa i 2004. Disse er med på å forverre resultatet for sektoren. Disse kommunene bør slutte å klage, og bruke dette resultatet som en motivasjon på at det er mulig å drive på en annen måte dersom viljen er tilstede.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Reidar Barstad
16 years ago

Ja, for en liberalist hvis livsanskuelse bare er profitt, må jo dette være gode nyheter. Men denne «effektiviseringen» koster mange av kommunenes innbyggere dyrt. Sykehjemsplasser og skoler nedlegges for å nevne noe. Jeg jobber selv i helse -og sosialsektoren og ser hvilken vei dette bærer. Kommunepolitikerne, som er frivillige idealister, blir tvunget til å foreta kyniske valg, mens rikspolitikerne skryter av alle reformene de gjennomfører uten at nok penger blir bevilget til å iverksette dem. Så må kommunene redusere bemanningen og piske ansatte i et stadig større tempo. Hvordan dette på sikt gjør seg utslag i nasjonaløkonomien når de ansatte… Read more »

Fra arkivet