Ukategorisert

Kanskje et nytt forbud?

I fremtiden må du kanskje være 18 år for å ta solarium, i alle fall hvis WHO får bestemme.

Verdens Helseorganisasjon oppfordrer alle regjeringer til å nekte ungdom under 18 år adgang til solarier, skriver Aftenposten. Det er frykten for hudkreft som får WHO til å anbefale tiltaket.

Hvis alt som medfører farer eller helsefarer skal forbys får vi et samfunn som blir overregulert. Alt som kan betegnes som farlig eller helsefarlig kan ikke bli forbudt. Det betyr et totalforbud mot alt fra bilkjøring til fjellklatring. Vi trenger personlig ansvar og frihet over eget liv. Vi må selv få regulere hvor mye solarium vi skal ta, også de som er under myndighetsalderen må kunne regulere dette uten statlig innblanding.

Hvis WHO får igjennom sin tanke om forbud, hvordan skal forbudet følges opp og praktiseres? Nok en oppgave for politiet?

Utspillet fra Verdens Helseorganisasjon setter nok en gang fokus på at vi bør ha ansvaret for egen helse. Det betyr at et skattefinansiert helsevesen bør opphøre, og ansvaret overføres til hvert enkelt individ. På den måten vil ikke de som lever ”farlig” belaste andre med sine utskeielser, uansett om det gjelder for mye solarium, røyk eller alkohol.

Mest lest

Arrangementer