Ukategorisert

En resolusjon uten mål og mening

Det er frustrerende å gå igjennom de forskjellige resolusjonene som ble vedtatt på landsmøtet i Kystpartiet. Noen resolusjoner koster ufattelig med penger dersom de skulle bli vedtatt av Stortinget.

Ta denne som et eksempel. Kystpartiet vil gi milliarder til ungdommen. En resolusjon som virker helt uten mål og mening, bortsett fra å øke utgiftene på statsbudsjettet ytterligere.

Det er markedet som enhver tid skal bestemme hvilke tilbud de unge skal få, også fritidstilbud, som Kystpartiet tydeligvis prøver å peke på i dette landsmøtevedtaket. Når etterspørselen ikke er tilstede skal ikke politikerne opprettholde et tilbud, selv om tilbudene retter seg mot uorganisert ungdom. Skribenten får en følelse av at Kystpartiet prøver å overprøve markedet med denne resolusjonen.

Et annet viktig moment er at Kystpartiet prøver å innføre nye skattefinansierte tilbud. En milliard her og en milliard der blir fort mye penger som må finansieres gjennom skatter og avgifter. Det betyr at en del av regningen overføres til ”oss, vi eller de” som ikke benytter tilbudene. Prinsipielt er dette forkastelig!

For andre resolusjoner fra Kystpartiets landsmøte, besøk Kystpartiet.no. Gode eksempel på et parti som prøver å kjøpe seg velgere finansiert med våre penger.

Tags:

Mest lest

Arrangementer