Ukategorisert

Kommunene bør bestemme

Kommunene bør selv få lov til å bestemme om det skal opprettes snøscooterløyper. Fylkesmannen har denne retten i dag. Det er ulogisk, og det begrenser det lokale selvstyret.

For at det skal være lov å kjøre snøscooter i utmark må det opprettes løyper for kjøringen I dag er det landets fylkesmenn som bestemmer om kommunene skal få lov til å
lage snøscooterløyper på kommunens areal. Dette ønsker Stortingsrepresentant for FrP, Øyvind Korsberg, å gjøre noe med. Han mener det kommunale selvstyret bør råde i denne saken, og fremmer forslag om det i Stortinget.

Forslaget fra Korsberg ønskes velkommen. Det er kommunene som kjenner eget areal og forutsetninger best. Dermed bør avgjørelsen om scooterløyper fattes så nært brukerne som overhode mulig. Det betyr i kommunene. Å la Fylkesmannen fatte disse vedtakene betyr i praksis at Stortinget ikke tror på det kommunale selvstyret.

Er grunneieren enig bør kommunene få opprette scooterløyper. Flere løyper vil være positivt for reiselivsnæringen, blant annet i utviklingen av vinterturisme. Scooteren vil også kunne gi naturopplevelser for folk som ikke kommer seg ut på ski. Økt kommunalt selvstyret kan bety en mer liberal praksis, ettersom fylkesmannembetet har en restriktiv linje når det gjelder nye scooterløyper.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer