Ukategorisert

Foreslår medisinreklame på TV

I dag er det lov med reklame for reseptfrie medisiner i aviser, magasiner og radio. På TV er det derimot et forbud, noe Høyre ønsker å endre.

Også på dette området er det urimelig å skille mellom aviser og fjernsynskanaler når det gjelder reklame. Så lenge det er lov å drive reklame for slike legemidler bør tillatelsen gjelde alle, ikke bare aviser, magasiner og radio.

I forslaget til nytt partiprogram vil Høyre åpne for reklame for reseptfrie medisiner på TV, et forslag Liberaleren støtter. Dessverre er Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti motstandere av medisinreklame på TV. Derfor er det foreløpig ikke flertall for forslaget på Stortinget.

Denne saken dreier seg om likebehandling av ulike medier. Det er ufattelig at TV-kanaler skal behandles ulikt sammenlignet med aviser og radiostasjoner. Aktørene må få konkurrere på like vilkår. Dagens forbud gir konkurransevridning, og politikerne skal ikke oppmuntre til ulike konkurransevilkår.

Saken dreier seg også om ytringsfrihet. Dagens TV-forbud reduserer ytringsfriheten. Derfor bør Stortinget si ja til for reseptfrie medisiner på TV!

Tags:

Mest lest

Arrangementer