Ukategorisert

Et ansvar for hjemmet

Det er foreldre og foresatte som har det formelle ansvaret for å påvirke ungene til ikke å sniffe farlige gasser. Staten bør ikke iverksette ulike tiltak mot dette ”fenomenet”.

Norge har i dag ingen nasjonal strategi med konkrete tiltak rettet mot ungdom som driver med sniffing. Minst tre tenåringer døde etter sniffing av gass i fjor, skriver NRK.

Det bør heller ikke lages en nasjonal strategi på dette området. Det er et ansvar for hjemmet å påvirke ungene til å gjøre så mange rette valg som mulig. Hva som er et rett, eller godt valg om du vil, vil variere fra person til person. Det er likevel ikke tvil om at gasser kan være farlig å sniffe for menneskene. Dette bør hvert enkelt hjem påpeke for de håpefulle.

En nasjonal strategi med for eksempel forebygging vil ikke fjerne problemet. Det vil alltid være noen som gjør det vi kan karakterisere som dumme handlinger. Et statlig engasjement, finansiert av penger tatt fra folket, vil ikke endre dette.

Tags:

Mest lest

Arrangementer