Ukategorisert

Satser på sametingsvalget

Fremskrittspartiet er blitt et helt ordinært parti, et parti som skiller seg mindre og mindre fra de andre alternativene. Nå er også sametingsvalget blitt viktig for FrP.

Fremskrittspartiet har aldri før markertført seg som et parti med samisk tilhørighet. Tvert imot har Hagen & co ønsket å legge ned Sametinget, et standpunkt skribenten har hatt stor forståelse for. Hvorfor noen som vil legge ned Sametinget, og mener den samiske nasjonalforsamlingen er et pengesluk av dimensjoner stiller til valg i det samme organet er merkelig. Det strider mot mye av det Fremskrittspartiet har gjort i ”samepolitikken” tidligere.

I tre valgkretser stiller Fremskrittspartiet lister.

Fylkeslaget i Finnmark eller Alta FrP er tydeligvis ikke begeistret for den nye strategien som partiet sentralt har lagt opp. I følge et oppslag i Finnmark Dagblad vil ikke dette lokallaget eller fylkeslaget seile under falskt flagg med aktiv deltakelse i sametingsvalget.

Fremskrittspartiet skulle ikke ha stilt lister til sametingsvalget. Det ville ha vært bedre om partiet fortsatte sin jobb for å begrense Sametingets pengebruk og argumenterte for nedleggelse av Sametinget uten å være representert i dette organet. Det vil bli vanskelig å være troverdig i dette spørsmålet dersom FrP blir en integrert del av Sametinget slik som mange av de andre partiene er i dag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer