Ukategorisert

Får ufortjent kritikk for bibliotekpolitikken

Det er ikke en offentlig oppgave å leie ut DVD eller videofilmer. Det er et ansvar som bør ligge til private aktører.

Byrådet i Oslo får kjeft for bibliotekmeldingen, kritikk som er ufortjent. Selvsagt kunne byrådet ha gått ennå lengre, men skal likevel ha ros for å stramme inn biblioteket sitt ansvarsområde i Oslo.

Byrådet ønsker at biblioteket skal konsentrere seg til filmtilbud om filmer med faglig innhold som supplement i en læringssituasjon. En målsetning som bryter med dagens politikk der underholdning lånes ut gjennom DVD – og VHS-filmer. Heldigvis et innspill om en ny målsetning.

Kritikk mot byrådet kan du lese i Dagsavisen.

Liberaleren er ikke tilhengere av skattefinansierte bibliotek. Når disse likevel finnes bør oppgavene reduseres slik at konkurransen mot private aktører reduseres. Det prøver byrådet å gjøre og det skal kulturbyråd Anette Wiig Bryn ha ros for.

Tags:

Mest lest

Arrangementer