Ukategorisert

Et kompetansespørsmål?

Oslo Børs mener regjeringen bør utsette loven om kvinnekvotering i styrene. Liberaleren går ennå lengre. Loven bør droppes. Sammensetningen av et styre i de ulike bedriftene er et kompetansespørsmål som eierne må få styre uten politiske reguleringer.

Politikerne krever en kvinneandel på 40 prosent i styrene. Gjennom lang tid har politikerne kritisert næringslivet for å ha en for lav kvinneandel. Regjeringen ønsker å regulere styresammensetningen gjennom lov om kjønnskvotering.

Loven ble vedtatt for snart to år siden og pålegger allmenn-aksjeselskaper kjønnskvotering i styret. Er det flere enn ti styremedlemmer skal kvinneandelen være mellom 40 og 60 prosent (mannsandelen kan ikke være lavere enn 40). Loven angir detaljerte kjønnskvoter for styrer med færre enn ti medlemmer, skriver Aftenposten.

Oslo Børs mener denne loven har gjort sitt til at bedriftene jobber aktivt med å øke kvinneandelen. Det er også en naturlig konsekvens av det statlige kravet. Likevel bryter kravet med viktige prinsipp, nemlig at eierne/generalforsamlingen må ha friheten og ansvaret for å sette sammen styret på en best mulig måte. For mange bedrifter er styresammensetningen et kompetansespørsmål. Kjønnskvoteringen vil svekke bedriftenes valgmuligheter, noe som igjen kan gå utover kvaliteten på et styre. Derfor er statens krav uheldig.

Det er ikke en god løsning å svekke eiernes frihet og ansvar gjennom kjønnskvotering. Derfor bør loven bør droppes. Sammensetningen av et styre i de ulike bedriftene er et spørsmål som bør overlates til næringslivet uten politisk innblanding.

Tags:

Mest lest

Arrangementer