Ukategorisert

Et kompetansespørsmål?

Oslo Børs mener regjeringen bør utsette loven om kvinnekvotering i styrene. Liberaleren går ennå lengre. Loven bør droppes. Sammensetningen av et styre i de ulike bedriftene er et kompetansespørsmål som eierne må få styre uten politiske reguleringer.

Politikerne krever en kvinneandel på 40 prosent i styrene. Gjennom lang tid har politikerne kritisert næringslivet for å ha en for lav kvinneandel. Regjeringen ønsker å regulere styresammensetningen gjennom lov om kjønnskvotering.

Loven ble vedtatt for snart to år siden og pålegger allmenn-aksjeselskaper kjønnskvotering i styret. Er det flere enn ti styremedlemmer skal kvinneandelen være mellom 40 og 60 prosent (mannsandelen kan ikke være lavere enn 40). Loven angir detaljerte kjønnskvoter for styrer med færre enn ti medlemmer, skriver Aftenposten.

Oslo Børs mener denne loven har gjort sitt til at bedriftene jobber aktivt med å øke kvinneandelen. Det er også en naturlig konsekvens av det statlige kravet. Likevel bryter kravet med viktige prinsipp, nemlig at eierne/generalforsamlingen må ha friheten og ansvaret for å sette sammen styret på en best mulig måte. For mange bedrifter er styresammensetningen et kompetansespørsmål. Kjønnskvoteringen vil svekke bedriftenes valgmuligheter, noe som igjen kan gå utover kvaliteten på et styre. Derfor er statens krav uheldig.

Det er ikke en god løsning å svekke eiernes frihet og ansvar gjennom kjønnskvotering. Derfor bør loven bør droppes. Sammensetningen av et styre i de ulike bedriftene er et spørsmål som bør overlates til næringslivet uten politisk innblanding.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eirik Haver
17 years ago

Kjønnskvotering i styrer er bare en del av den såkalte kvinnefrigjøringen som er gal. Det er vist i dag en slags godkjent sannhet at kvinner skal kvoteres inn i arbeidsplasser og skoler de ellers ikke hadde gått på. Selv søker jeg sivilingeniørstudier på NTNU til høsten, her får jenter 2 ekstrapoeng for å komme inn. Dersom jeg kommer i gråsonen for hva som kommer inn på studiet kan dette føre til at jeg ikke får komme inn på studiet, enda mine karakterer er bedre. Men politikerne og vil juble, de har jo fått en ny person inn i «kvinnefrigjøringsstatistikken» sin.… Read more »

nanonym
nanonym
17 years ago

Eirik, det er ikke bare NTNU som har master of science studier i Norge, nær alle høyskoler har fått en eller annen MSc linje. HiVe,HiT,HiS osv.. disse høyskolene har generelt ingen kvoteringsordning ei heller stor karakterkrav, da de ofte har problemer med å få fylt opp alle plassene, kanskje med unntak av Høyskolen i Narvik som hvor man kan bli Rocket Scientist, om ikke annet en artig tittel. Og kvaliteten på studiet? Det er NTNU som godkjenner MSc studiene til høyskolene og som oftest er foreleserene udannet ved NTNU, så det blir stort sett det samme, hvis ikke det er… Read more »

Eirik Haver
17 years ago

Nå er ikke poenget mitt at jeg ikke kommer inn. Men det kan skje for andre… Bare et eksempel på hvor såkalt «kvinnefrigjøring» trår feil

Anonym
Anonym
17 years ago

Mannnefrigjøring er det vi trenger i Norge!! Kvinner bør TVINGES inn i militæret, eller ingen av oss bør gjøre det. De bør slutte å lære damene antimannpropaganda på skolene, sånn som «sexpress» og annet bullshit, eller i det minste ta hensyn til den mannlige psyke i stedet for å lære bort 70tallsekstremistOTTARfeministbullshit!!!
Anbefaler:Thailand, Spania, Italia og andre verdensdeler der det ikke er et skrudd og unaturlig syn på kjønn. Skaff deg en dame som ikke hater menn. (Ikke dra til Sverige)

Fra arkivet