Ukategorisert

Bensinavgiften kan reduseres

Dersom offentlig sektor hadde vært mindre kunne statens avgifter på bensin ha vært redusert drastisk eller blitt fjernet.

Bensinavgiften er en av flere avgifter som er med på å opprettholde en stor offentlig sektor. Avgiften er en skatt på lik linje med andre skatter. Hvis politikerne viser vilje til å redusere offentlig sektor kan avgiften reduseres eller fjernes.

De siste dagene har det vært mange oppslag i media og debatter om bensinprisen. Overraskende mange politikere forsvarer statens avgifter. Også Fremskrittspartiet, selv om Siv Jensen vil redusere nivået noe i forhold det staten tar inn i dag.

Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne konkrete skatter og avgifter, som bensinavgiften, er å redusere statens virkemiddelapparat som brukes til å innskrenke individenes frihet. Derfor har Liberaleren en målsetning om å redusere skatter og avgifter drastisk.

Skatt er tyveri!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Knut
13 years ago

Skatter er der for å betale for de velferdsgodene du bruker. Du mener sikkert at du ikke bruker like my som du betaler i skatt. Det kan sikkert godt stemme. De blir nok fordelt til noen andre som trenger det. Er nå en gang sånn i et velferdssamfunn.

Skatt er en nødvendighet.

Fra arkivet