Ukategorisert

Den pinsen, den pinsen

Kultur- og kirkedepartementet bestemte 18. mars at butikker i Norge kan holde åpent 2. pinsedag mellom klokka 14.00 og 20.00. Departementet vedtok dette med hjemmel i lov om helligdager og helligdagsfred.

Skribenten så pressemeldingen fra departementet i mars. Denne saken ble regnet som en fillesak ettersom vårt syn er at butikkene selv må få bestemme sine åpningstider. Det var ikke mange som trodde departementets fleksibilitet rundt pinsen skulle skape reaksjoner. Der tok vi feil!

Handel og Kontor har hatt møte med statsråden om denne saken. Der fikk Valgerd Svarstad Haugland klar beskjed om at fagforeningen mener Samarbeidsregjeringen har kjørt over de butikkansatte i denne saken.

Butikkene har innenfor dagens regelverk i utgangspunktet anledning til å holde åpent 24 timer i døgnet seks dager i uken. Det er derfor ingen grunn til at det skal åpnes for handling ytterligere en dag, samme hvor «inneklemt» denne dagen er, skriver Handel og Kontor i sin pressemelding.

Regjeringen skal ha ros for å vise litt fleksibilitet. Det er hyggelig at 2. pinsedag blir en dag der butikkene kan holde åpent i år. Likevel viser denne saken at det å være imøtekommende fra næringslivets ønsker kan medføre kritikk. Fagforeningens reaksjoner er et godt bevis på dette. Derfor bør regjeringen og Stortinget sørge for å fjerne de siste hindringene i lovverket slik at butikkene selv får bestemme sine åpningstider uten politisk innblanding. Da slipper vi særvedtak på spesielle dager.

Et frislipp vil gi arbeidstakere og forbrukere større forutsigbarhet!

Mest lest

Arrangementer