Ukategorisert

Et vellykket landsmøte

I helgen var det landsmøtet i Det Liberale Folkepartiet, DLF. Partiets leder, Vegard Martinsen, er svært fornøyd med møtet.

Liberaleren tok en liten prat med lederen av Norges eneste liberalistiske parti. Partilederen var fornøyd etter et landsmøte som han karakteriserer som svært vellykket.

Gjenvalg
Det ble ikke utskiftinger i ledelsen i Det Liberale Folkepartiet. Det betyr gjenvalg for leder Vegard Martinsen, nestleder Knut Eirik Braaten og generalsekretær Per Arne Karlsen. Nye medlemmer av sentralstyret ble Tore Aabø og Martin Johansen. Det betyr at kontinuiteten ivaretas i partiet. Litt nytt og litt gammelt i partiets ledende organ.

Svært vellykket
Vegard Martinsen, hva syns du om landsmøtet?
–Det var svært vellykket. Det var god stemning, friske debatter, og en samling om det vi ble enige om etter at avstemningene var avholdt, sier partilederen i DLF.

Martinsen trekker spesielt frem det som ble vedtatt i resolusjonen om eiendomsretten som spesielt viktig under møtet. Der gir DLF noen eksempler på innskrenkingen gjennom likestillingsloven, arbeidsmiljøloven, røykeloven, lov om motorisert ferdsel i utmark, skatteloven og loven om barskogvern. Alle lover som DLF er alene om å være motstandere av i partifloraen.

Et godt partiprogram
Vegard Martinsen er selvsagt programforpliktet til å skryte av partiets program som DLF nå jobber med. Programmet er ikke vedtatt, men arbeidet er godt i gang.
–Programmet er ikke vedtatt ennå, men jeg er med på å skrive det. Om jeg kan si det selv, så syns jeg vårt program blir svært bra, mener Martinsen.

Ingen i Liberalerens redaksjon har sett utkastet til partiprogram for DLF. Vi forventer likevel et program som vil bli karakterisert som liberalistisk. Alt annet vil være skuffende. Martinsen lar det skinne igjennom at vi vil få vårt ønske oppfylt.

Hordaland og Oslo
Det er ikke alle som får stemme på Det Liberale Folkepartiet i høstens stortingsvalg. I alle fall ikke hvis stemmene skal bli godkjent av de ulike valgstyrene.
–Vi stiller til valg i Oslo og Hordaland, sier Martinsen.

Martinsen legger til at det vil være fint å få i alle fall 500 stemmer i både Oslo og Hordaland. Med et sånt stemmetall slipper partiet å samle inn underskrifter til valget om fire år. Det er hovedgrunnen til at partilederen håper å få over 500 stemmer i de to fylkene partiet stiller til valg i år.

Vil ha mediaomtale
Hva er valgets målsetning, Vegard Martinsen?
–Vi ønsker bred omtale i pressen. Vi er så annerledes sammenlignet med de andre partiene, som alle er sosialdemokratiske, at en eller annen journalist må fatte interesse for oss og skrive om oss, mener Martinsen.

Han har selvsagt rett. Omtale i media vil bety en spredning av ideer. Det er også nøkkelen til økt oppslutning. Liberalerens skribent håper DLF når denne målsetningen. Det må være mer hyggelig å lese om politiske utspill fra DLF enn de vanlige diskusjonene fra de andre partiene, som Martinsen karakteriserer som sosialdemokrater.

For øvrig legger den gjenvalgte lederen til at stemningen i partiet er god. Arbeidet med partiprogrammet og valgkampen er for øvrig er godt i gang.

Liberaleren ønsker DLF lykke til med årets valgkamp!

Mest lest

Arrangementer