Ukategorisert

En merkelig bibliotekdiskusjon

Skribenten representerer Høyre i noe som heter avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Denne uken var det møte og en av sakene dreide seg om kommunens bibliotekvirksomhet. Det ble en merkelig debatt der spesielt en av representantene fra Sosialistisk Venstreparti kom med sjokkerende uttalelser.

Biblioteket er en oppgave kommunene er pålagt å drive av staten. Mange lesere har sikkert fått med seg at Liberaleren ikke er tilhengere av skattefinansierte bibliotek. Det er likevel lite en får gjort med ordningen ettersom det er tverrpolitisk enighet om å bevare ordningen finansiert over offentlige budsjett.

I forkant av denne saken ble Høyres gruppe i avdelingsstyret innkalt for å gå igjennom sakene, også biblioteksaken. Det var gledelig å registrere at flere i gruppen delte skribentens prinsipielle betenkninger mot bibliotekordningen. Flere så at biblioteket konkurrer med private aktører på en tjeneste som det offentlige ikke trenger å ta ansvaret for i hver eneste kommune. Like mange var skeptisk til rollen biblioteket har fått med utlån av underholdningsfilmer og populærmusikk, oppgaver som er blitt ilagt biblioteket i moderne tid. I gamle dager var James Bond filmer ikke en del av bibliotekets sortiment. Det har dessverre endret seg.

I saksforberedelsene lette vi etter en overordnet plan for bibliotekvirksomheten i vår kommune. Vi regnet det som sannsynlig at kommunen hadde skissert en del prinsipp for både økonomi, bemanning, åpningstider og utlånspolitikken. En slik overordnet plan var ikke å oppdrive, men bibliotekdriften er selvsagt en del av kommunens virksomhetsplan. Saken som skulle behandles var en økonomi og ansettelsessak for biblioteket.

Vi brukte derfor god tid på å fundere hvordan vi kunne få en prinsipiell debatt om bibliotekets rolle i kommunen, og spesielt utlånspolitikken ettersom den kan styres lokalt. Vi brukte ideen om å utarbeide en overordnet plan for virksomheten basert på økonomi, bemanning, lokalisering, utlånspolitikken osv. Gjennom planarbeidet var drømmen å få en prinsipiell debatt om bibliotekets rolle.

Heldigvis ble vårt forslag vedtatt i tillegg til innstillingen til rådmannen. Vi brukte lang tid på å få med oss et flertall. Debatten ble merkelig, litt morsom og rotete. Høyre la aldri skjul på at partiet ønsket en overordnet plan for å få debatt om utlånspolitikken, noe flere politikere reagerte svært sterkt på.

Grunnen til at den lokale Høyre-foreningen reagerer på utlånspolitikken er at biblioteket i den omtalte kommunen har både filmer og musikk til utlån. Det er altså mulig å gå på biblioteket å leie for eksempel en Harry Potter film, til tross for at den ikke kan betegnes som et produkt som vanligvis brukes i en læringssituasjon. Også andre underholdningsfilmer og populærmusikk står på listen slik at folk kan låne disse helt gratis. Det betyr at kommunens skattefinansierte bibliotek er i direkte konkurranse med private aktører som selger eller leier ut lignende artikler. De private har ikke muligheten til å konkurrere med kommunen. De er ikke subsidiert av skattepenger.

–Jeg er uenig i Høyres syn i denne saken. Bibliotekene skal ha et bredt utvalg. Vi bryr oss ikke om at de private får konkurranse.

–Jeg syns biblioteket er fint. Hvis jeg låner en film der kan jeg ha den i lang tid. På kiosken må jeg levere den inn dagen etterpå innen klokken 18:00.

–Biblioteket skal ha filmer og musikk for de som ikke har råd til å bruke det private næringsliv.

Dette var tre eksempler på utsagn som ble sagt i debatten fra representanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Med slike holdninger er det lett å bli frustrert. Uttalelsene viser behovet for en prinsipiell debatt.

Vi fikk igjennom vårt forslag om en overordnet plan slik at den prinsipielle debatten kan starte. Følger formannskapet innstillingen betyr det en grundig debatt om innholdet i biblioteket, en debatt skribenten ser frem til. Det er også sannsynlig at næringslivet engasjerer seg i debatten. Rett og slett fordi mange næringsaktører vil ha konkurranse på like vilkår. Kommunens drift av biblioteket er usunn konkurranse, eller skattefinansiert konkurransevridning. På andre felt tar mange politikere avstand fra slike konkurransefortrinn. Når det gjelder egen virksomhet blir ulike konkurransevilkår oppmuntret gjennom drift av bibliotekene.

En lignende debatt pågår i Oslo gjennom byrådets bibliotekmelding som Oslos politiske ledelse har fått ufortjent mye kjeft for.

For ordens skyld. Denne artikkelen er ikke ment som skryt av Høyre. Undertegnede leder Høyres fraksjon. Avdelingsstyret består av representanter fra AP, SV og Kystpartiet. Det er derfor Høyre i denne sammenhengen blir regnet som den gode fe etter skribentens mening.

Andre lokalpolitikere som betegner seg selv som liberalister blir oppfordret til å ta tak i bibliotekets rolle. Politikerne skal ikke oppmuntre til skattefinansiert konkurransevridning.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
David Beadle
David Beadle
16 years ago

Hvis ein gjekk i detalj inn i kva for filmar og musikk folkebiblioteka tilbyr, ville ein finne at assortimentet er totalt sett ganske annleis enn det som er i sal i lokalmiljøet. Fleire bibliotek også har tiltak som fremmer såkalla kvalitetsfilmar, der sakkyndige sine vurderingar, som t.d. NFI ligg til grunn. Eg har inntrykk av at «liberalistar» ønskjer å avgrense innbuarane sin tilgong på valmuleheitar i lokalsamfunnet til dei same få kommersielt vellykka produkta. Det er ei offentleg oppgåve å utvide horisontar, dvs. gi den enkelte mulegheit til å orientere seg, lære og bli kjend med alternativ til reint marknadsstyrte… Read more »

Linda Rasten
Linda Rasten
16 years ago

Hei, Selv om jeg sikkert betegnes som inhabil i denne saken fordi jeg jobber i et folkebibliotek, vil jeg gjerne kommentere innlegget ditt. Jeg synes det er bra at politikerne ønsker en helhetlig plan for bibliotektjenestene sine, det tror jeg mange biblioteker ønsker seg! Men jeg lurer litt på noe av det du har skrevet i innlegget ditt: ”Grunnen til at den lokale Høyre-foreningen reagerer på utlånspolitikken er at biblioteket i den omtalte kommunen har både filmer og musikk til utlån. Det er altså mulig å gå på biblioteket å leie for eksempel en Harry Potter film, til tross for… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Om en støtter bibliotekdrift eller ei, faglige dukumentarfilmer i bibliotekhyllene er forståelig dersom man først har et bibliotek, men spillefilmer (Harry Potter, James Bond osv)
har ingen ting og gjøre i bibliotekhyllene! Vi må sette grenser for hva staten skal ta seg av, og å sørge for gratis spillefilmer til folket er definitivt ikke en statlig oppgave. Det er meget opplagt og logisk at dette er privates oppgave!

Fra arkivet