Ukategorisert

Hjemmesoning virker fornuftig

Liberaleren hat tidligere tatt til ordet for en betydelig privatisering for å løse blant annet problemet med fengselskø.

Bent Johan Mosfjells artikkel fra februar 2005 er et bevis på dette.

Også soning i hjemmet kan være et eksempel som politikerne i Norge bør innføre. Ordningen fungerer tilfredsstillende i Sverige. Det er en straffereaksjon som er billigere å drive og hjemmesoning kan redusere fengselskøene radikalt.

I følge TV2 ønsker Arbeiderpartiet en slik straffereaksjon, noe som virker svært fornuftig på en del domfelte forbrytelser.

Hjemmesoning kan aldri erstatte fengslene. Det kan likevel være en fornuftig straffereaksjon for det vi i dag ser på som ”mindre alvorlig”. Hjemmesoning kan være et alternativ for de som får korte fengselsstraffer.

Hjemmesoning betyr sannsynligvis bedre utnyttelse av ressursene i et skattefinansiert fengselsvesen!

Mest lest

Arrangementer