Ukategorisert

En fantastisk festival, men…

Skribenten har fått oppleve Finnmark kulturskolefestival, en fantastisk festival som burde ha vært gjennomført i privat regi uten kommunal innblanding.

Fra torsdag til lørdag ble Finnmark kulturskolefestival arrangert i Nordkapp. Mange festivaldeltakere mente denne festivalen var unik i Norge. I resten av landet er det ikke vanlig at kulturskolene møtes for å gjennomføre ulike kurs og forestillinger. Det har blitt vanlig i Finnmark, og festivalen kan karakteriseres som en tradisjon for alle som jobber eller er elever i kulturskolene.

Det ble en fantastisk festival. Det er flott å se barn og ungdom med ulike musikkinstrument. Mange er så flinke at det blir en fryd å oppleve forestillingene. Likevel har festivalen en bismak. Den gjennomføres i kommunal regi.

Arrangørkommunen Nordkapp bidrar med mye skattefinansierte midler i arrangementet. Også kulturskolene som kommer til festivalen lever av penger fra sine respektive kommuner. Få reagerer på dette fordi kulturskolene er blitt lovpålagte oppgaver. Den skattefinansierte organiseringen blir prinsipielt gal. Det er ikke skattebetalerne som skal betale for disse tilbudene. Regningen burde ha vært sendt til brukerne. Aller helst bør tilbudene organiseres gjennom privat sektor.

Kulturskolefestivalen og andre festivaler bør ut av offentlige budsjett. Festivaler skal ikke finansieres av skattebetalere. Skattefinansierte festivaler betyr at tilbud betales av folk som kanskje ikke har benyttet tilbudet, og det blir galt. Det vil bli umulig å redusere det generelle skattenivået dersom offentlig sektor skal være deltaker i alt som skjer. Festivaler bør overlates til privat sektor med de ulemper og fordeler det medfører.

Tags:

Mest lest

Arrangementer