Ukategorisert

Rare regler også på Island

I Norge er det mange som reagerer på merkelige regler. Også Liberaleren er en eksponent for dette, men Island er ikke noe bedre. Snusen kan brukes som eksempel.

Eivind Moen skulle til Island. Moen hadde gjort noen innkjøp på Gardermoen før avreise, blant annet en rull med fem bokser med snus. Under en tollkontroll på Keflavik på Island ante han fred og ingen fare da tollerne spurte om han hadde noe tobakk i kofferten. Han svarte som sant var at han verken hadde tobakk eller sigaretter, men en fempakning med snus.

Snusrullen ble umiddelbart konfiskert og Moen måtte finne seg i å få en bot på 2000 kroner, det vil si islandske kroner, som er ca 200 norske kroner.

Forklaringen Moen fikk var at det visstnok skal ha sammenheng med at islandske myndigheter har funnet ut at de anser snusen som fem ganger så sterk som vanlig tobakk. Vår konklusjon er at også Island har noen merkelige lover, regler som begrenser fri flyt av varer og tjenester på tvers av landegrensene.

Denne historien er hentet fra NRK som siterer avisa Arbeidets rett.

Tags:

Mest lest

Arrangementer