Ukategorisert

Skattefinansiert støtte

Kunstnere bør som andre næringslivsutøvere leve av inntekter som de får for produksjonen. Det statlige bidraget bør reduseres til kroner 0.

Det er Kultur – og kirkedepartementet som har sendt ut en pressemelding om bevilgningen til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2005. Totalt har 215 kunstnere fått arbeidsstipend, som er en økning på 10 stipend fra i fjor. Det er satt av 71,3 millioner kroner til arbeidsstipend, og arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere i 2005, mot 68 millioner kroner i 2004.

Gjennom politiske ordninger får denne delen av kulturen sin inntekt gjennom skattefinansierte bevilgninger. Kunstnerne bør som oss andre leve av andre inntekter. Det statlige bidraget bør reduseres, aller helst fjernes helt. En slik målsetning er viktig for at det generelle skatte – og avgiftsnivået skal kunne reduseres.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer