Ukategorisert

Bilbelte – et personlig ansvar og frihet

I forrige uke var samferdselsministeren og vegdirektøren på besøk i Bodø i forbindelse med bilbeltekampanjen som er i gang. Målsetningen er å få 95 prosent av billistene til å bruke bilbelte.

Statsråd Toril Skogsholm kaller kampanjen omsorgsfull ettersom staten denne gangen ikke bruker den såkalte pekefingeren, men spiller på omsorg. Vel og bra, men er det et statlig ansvar å få oss som er i bilen til å bruke bilbelte?

Om bilbelte skal brukes eller ikke er et spørsmål som hver enkelt bør kunne vurdere uten at staten kommer med pålegg. Det medfører liten eller ingen ekstra risiko for andre dersom passasjerene i en bil som kjører fra Oslo til Lillehammer velger å ikke bruke bilbelte. Det kan være en risiko for de som sitter i den omtalte bilen, men det ansvaret bør på en enkel og grei måte overlates til de det gjelder. Bruk av bilbelte er et spørsmål om personlig ansvar og personlig frihet. Dette er et område staten ikke bør bruke ressurser på.

I Norge krever loven at bilbelte skal brukes for de aller fleste som ferdes i trafikken, et lovverk som burde ha vært avviklet. Vi som ferdes i trafikken bør selv kunne vurdere om vi vil bruke belte eller ikke.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
16 years ago

Kvalmende formynderi! Ikke noe annet ord for det. Vi må passe på så vi ikke blir like ille som svenskene…

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg synes faktisk også at promillegrensen bør oppheves – det fungerte fint i sydeuropa føritiden, hvorfor ikke i Oslo idag?

oppgitt
oppgitt
16 years ago

duster. det er staten som betaler kirurger som lapper sammen folk som er i ulykker uten bilbelter. hvis de skal tenke langsiktig vil det være lønnsomt å få ned skadene pga. manglende bilbeltebruk. derfor viktig med forebyggende kampanjer.

jeg har forresten mistet en kamerat som ikke brukte bilbelte i bilulykke. jeg skulle ønske noen i den bilen var litt formynderiske og ba han ta på seg bilbeltet. SÅ DET SÅ.

nn
nn
16 years ago

«duster. det er staten som betaler kirurger som lapper sammen folk som er i ulykker uten bilbelter.» Du har kanskje ikke fått med deg at kirurgi ei heller burde være en statlig oppgave? Hvis folk har sykeforsikringer som sier at ved bilulykker vil manglende bruk av bilbelte føre til høyere egenandel vil nok mange ha på seg bilbelte.. «jeg har forresten mistet en kamerat som ikke brukte bilbelte i bilulykke.» Dette handler ikke om bilbelte bruk, det er ikke lurt å la være å bruke bilbelte, det er et faktum. Bilbeltet er derimot et symbol på hvor langt staten nå… Read more »

Anders
Anders
16 years ago

Det virker for meg som om forfatteren som skriver dette er anarkist og ikke liberalist. Er man motstander av reguleringer prinsipielt, eller er man motstander av helt naturlige reguleringer. Å være motstander av bilbelteloven ser jeg på som like unaturlig som å være motstander av sikkerhetsprosedyrer på usikre arbeidsplasser. Spesielt håpløst blir det når man vil fjerne promillegrensene. Verken å kjøre på veier uten fulle mennesker eller å få lov til å kjøre i fylla selv er en menneskerett, de som eier veiene stiller premissene for bruken, og i dette tilfellet er det staten. Bruk heller tid på å kjempe… Read more »

nn
nn
16 years ago

«Å være motstander av bilbelteloven ser jeg på som like unaturlig som å være motstander av sikkerhetsprosedyrer på usikre arbeidsplasser.»

Det er ikke anarkisme og være tilhenger av at individer selv gjør seg opp noen tanker om egen sikkerhet, og hvilken risiko man vil ta her i livet. Det er ikke anarkistisk at man ikke ønsker statlig innblanding i økonomien, så som statlige sikkerhetsprosedyrer på en byggeplass, sikret eller usikret.

Er man prinsipielt i mot statlig innblanding i den økonomiske sfære og for individets rettigheter så er man det fullt og helt ikke stykkvis og delt..

Anders
Anders
16 years ago

Jeg tror du overser det som var poenget mitt, og det var at når staten først står som eier av veier bør de også vedta fornuftige reguleringer, som jeg mener påbud av bilbelte og ikke minst promilleregulering er. DLF er heller ikke for å endre disse reguleringene så vidt jeg vet. Grunnen til at jeg «anklaget» disse for å ha anarkistiske holdninger var at man tydeligvis ikke skiller mellom fornuftige reguleringer og ufornuftige reguleringer. Sikkerhet på arbeidsplassen er noe alle tjener på, private aktører også, sikkerhet på veien er også noe alle tjener på, og det vil være ufornuftig å… Read more »

Thomas
Thomas
16 years ago

Hvem skal bestemme hva som er en fornuftig og en ufornuftig regulering Anders?
Skal staten ha monopol på en slik tolkning?

Anders
Anders
16 years ago

Som eier av veien, har de iallfall monopol på hvordan bruken av veien skal foregå. For meg virker det også ganske åpenbart at f.eks promillerestriksjoner er fornuftig, mens bilbelte kan jeg forstå at diskuteres. Men jeg ser ikke at staten fratar deg en eller annen rettighet du har ved å hindre deg i dette, siden å kjøre på veien ikke er en rettighet til å begynne med. Vil du utfordre skjebnen må du altså også risikere å måtte ut med 500(?) kroner i Norge, big deal.

Fra arkivet