Ukategorisert

Sier nei til skattelettelser

Regjeringens viktigste målsetning må være å effektivisere offentlig sektor slik at skatte og avgifter kan reduseres.

Samarbeidsregjeringen har ikke klart å oppå skattemålsetningen fra Sem-erklæringen, noe som er skuffende. Likevel bør regjeringen arbeide for å senke skatter og avgifter både i statsbudsjettarbeidet for 2006, men også for neste periode. Det å la folk beholde mer av egne inntekter er en frihetssak!

Kristelig Folkeparti sier nei til flere skattelettelser i neste stortingsperiode, bortsett fra det som allerede er vedtatt i skattereformen, skriver Aftenposten. Dette signalet er ikke overraskende, og vi har hørt det før fra flere fremtredende KrF-politikere.

Redusert skatt bør være samarbeidsregjeringens viktigste sak. Hvis ikke denne regjeringen klarer å gjennomføre en omlegging av den økonomiske politikken er det vanskelig å se noen realistiske alternativ som kan klare dette. Det er hovedgrunnen til at Kristelig Folkeparti bør bli ”overkjørt” i denne delen av regjeringens politikk. Uten en målsetning om sterk reduksjon av skatter og avgifter er det vanskelig å se vitsen med Samarbeidsregjeringen. Posisjoner for posisjonenes skyld er bare tull.

Mest lest

Arrangementer