Ukategorisert

Rockemuseet er ikke en offentlig oppgave

Det nasjonale pop og rockemuseet skaper politisk strid. Det er blant politikerne bred enighet om etableringen, men lokaliseringen er et stridsspørsmål.

For liberalister er det ufattelig at det skal brukes skattefinansierte midler på pop – og rockemuseet. Hvis private aktører vil bruke egne penger på å finansiere et slikt prosjekt er det greit, men å bruke skattefinansierte midler er for oss liberalister ikke like opplagt. Politikerne må sette grenser for politikk, og pop og rockemuseet bør falle utenfor det offentlig sektor bør engasjere seg i.

Det har kommet mange utspill om rockemuseet i vår. Det siste på denne fronten er at byrådsleder i Oslo, Erling Lae, reagerer på at SV sin leder støtter trønderforslaget. Det betyr at Kristin Halvorsen ønsker å legge det nasjonale pop- og rockemuseet til Trøndelag, i følge Aftenposten. Lae argumenterer at Halvorsen representerer Oslo på Stortinget.

Rockemuseet bør ikke skape en lokaliseringsdebatt. Rett og slett fordi staten ikke bør blande seg opp i hvor det ligger. De som vil etablere dette, og ta den økonomiske belastningen må få friheten til å ta denne avgjørelsen. Forutsetningen for dette standpunktet er et liberalistisk ståsted der det settes klare grenser for hvilke oppgaver staten skal ha. Rockemuseet bør falle utenfor statens rammer.

Tags:

Mest lest

Arrangementer