Ukategorisert

Vil forby nattlig pølsesalg

Det finnes faktisk politikere som vil forby salg av nattmat. Hadde Anne-May Hogsnes, Kristelig Folkeparti, fått bestemme hadde forbrukerne ikke fått kjøpt pølse eller hamburger på nattestid.

Det er ikke bare Kristelig Folkeparti politikere som er lei forsøplingen, men Hognes sin krav om å stenge pølse- og hamburgerbodene samtidig med restaurantene er en sterk overdrivelse, og reduksjon av friheten til både næringsutøvere og forbrukerne.

I fjor sa bystyret i Tønsberg ja til servering døgnet rundt. Det har dessverre medført mer forsøpling. Forbudslinjen er ikke veien å gå. Heller ikke en kollektiv straff. Synderne må tas, gjerne med store bøter. Forsøpling er en uting, og de som forsøpler gjør overgrep mot eiendomsretten, også når forsøplingen skjer i det offentlige rom. Derfor må folks holdninger til eiendommer endres. Politi og vaktselskap kan gjerne prioritere slike uønskede handlinger langt sterkere enn det som gjøres i dag. Ikke gjennom økt bruk av fengsel, men gjennom bøter som svir for folk flest. Det er på tide folks respekt for andres eiendommer økes, også det offentlige rom.

Hognes har et syn som går ut på å straffe folk som ikke gjør noe galt. Det standpunktet tar vi avstand fra. Andre virkemidler bør brukes, og det uten at næringslivet og folk flest får redusert frihet.

Mer om Anne-May Hogsnes sitt utspill kan du lese på NRK Vestfold sine internettsider.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer