Ukategorisert

Svarstad Haugland er på glid, men….

På landsmøtet til Norsk Journalistlag åpnet kulturministeren for å oppheve forbudet mot politisk reklame i TV, men hun men vil ha reklamefrie perioder før valgene.

Valgerd Svarstad Haugland foreslår en ny modell som tar det motsatte utgangspunktet, det vil si at det generelle forbudet mot politisk reklame i fjernsyn blir opphevet, men at slik reklame likevel er forbudt i en avgrenset periode før valget, sa hun på landsmøtet i Norsk Journalistlag.

Dette signalet viser at kulturministeren er på glid i spørsmålet, men å ha reklamefrie perioder før valgene er en dårlig løsning. Det vil fortsatt begrense ytringsfriheten, en begrensning vi som vil liberalisere ønsker å bekjempe. I tillegg vil reklamefrie perioder for fjernsynet fortsatt gi ulike konkurransevilkår i forhold til radio, aviser og internett. Det er ulogisk at denne begrensningen kun skal gjelde for TV-kanalene.

Vi gjentar vårt krav:
Forbudet mot politisk tv-reklame bør oppheves for å forsvare ytringsfriheten. Forbudet er en klar krenkelse av denne friheten vi liberalister setter så høyt. Forbudet gir også ulike konkurransevilkår mellom de ulike aktørene. Dagens forbudt gir sterke konkurransefortrinn for aviser og radiostasjoner. En konkurransevridning som er helt uakseptabel.

Tags:

Mest lest

Arrangementer