Ukategorisert

Regelverket er for vanskelig

Når du spør ligningskontoret om hjelp til selvangivelsen forventer du hjelp med svar som er rett i henhold til dagens regelverk. Denne forventningen blir ikke alltid innfridd. Regelverket er rett og slett for vanskelig.

Det er NRK som har gjort en undersøkelse på ligningskontorene. Nesten 40 prosent av svarene de fikk betegnes som gale svar.

NRK stilte 75 spørsmål om alt fra salg av pendlerbolig til fastrentelån til 15 av landets ligningskontorer. 37 prosent av svarene var feil, og sju prosent av spørsmålene ble ikke besvart av ligningskontorene i det hele tatt.

Resultatet fra denne undersøkelsen er elendig. De fleste vil etterlyse mer kompetanse hos Skatteetaten. Skribenten har en annen vinkling, nemlig at regelverket er blitt så vanskelig og detaljert at det er omtrent umulig å kunne lovverket 100 prosent for en som ikke er jurist og ikke har skattespørsmål som et spesialområde. Derfor blir det en høy feilprosent i svarene fra ligningskontorene.

Det er politikernes jobb å gjøre regelverket så enkelt som mulig. Reglene for skatt er svært vanskelig, og det er ikke rart at mange som er ansatt i Skatteetaten ikke har oversikt over absolutt alt. Det viser at det er et skrikende behov for en forenkling og for liberalisering. Kanskje kan NRK sin undersøkelse brukes som en rettesnor for en enklere hverdag for oss som blir tvungen til å levere inn selvangivelsen?

Mest lest

Arrangementer