Ukategorisert

Vertshuset brøt likestillingsloven

Serveringsplassen som lot kvinnene betale halv pris for maten hver onsdag har endret praksis. Likestillingsombudet har gitt klart svar om at slik forskjellsbehandling mellom kjønnene er lovstridig.

Vertshuset lot kvinner betale halv pris for maten hver onsdag. Det var tilbudet som denne serveringsplassen prøvde å lokke flere gjester med. Bedriften ble klaget inn for Likestillingsombudet, og ombudet var raskt ute med sin konklusjon, nemlig at dette vertshuset brøt likestillingsloven.

Vertshuset har rettet seg etter lovverket. Nå får både mannfolk og kvinnefolk 50 prosent rabatt på maten hver eneste onsdag.

I den store sammenhengen regner mange en slik sak som en bagatell. Det kan godt hende den er det, men likestillingsloven bryter viktige prinsipp. Nemlig retten til å drive en restaurant eller en bedrift slik driveren selv vil. Vil en bedrift gi en gruppe mennesker, i dette tilfelle kvinner økt rabatt, da må driveren få lov til dette. Statlige reguleringer som innskrenker bedriftenes frihet er hoderystende. Det er utrolig at det finnes lovverk som regulerer prisnivået på et vertshus.

Tror du eksemplet er fantasi fra skribentens side kan du besøke Likestillingsombudet for å få saken bekreftet.

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ole Bergesen
Ole Bergesen
16 years ago

Hva skulle vi gjort uten likestillingsombudet? Hvem skal ellers kunne skille mellom lovlig og ulovlig diskriminering?

Kyrre Holm
Kyrre Holm
16 years ago

Det er ikke vanskelig å forsvare dette. Tvert imot er det essentiellt at en liberal stat forbyr diskriminering som innskrenker individets friheter. Frihet er enstbetydende med å bli behandlet som moralsk likeverdig på tross av forskjeller man selv har ingen kontroll over. Frihet for kvinner, etniske minoriteter, funksjonshemmede, og andre kunne aldri ha blitt realisert uten forbud mot slik diskriminering.

OAN
OAN
16 years ago

Du definerer ikke frihet på en korrekt måte ikke Kyrre. Ikke på en måte som liberalister kan samle seg om.

Likestillingen er vanskelig å forsvare fordi den reduserer eiendomsretten. Den innskrenker folks/»Bedrifters» frihet til å gjøre hva de vil på egen eiendom.

En spiseplass må få bestemme hvem den vil ha som gjester, hva som skal serveres, priser og hvordan åpningstidene skal være. Mange lover reduserer spiseplassens frihet. Også likestillingsloven.

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg mener at norsk skole bør slutte å lære bort at kjønnene er like, men heller si sannheten: vi er forskjellige. Jeg mener også at mennene har kommet veldig skjevt ut i likestillingssaken, og at de ofte blir beskyldt for ting som ikke er sant. Menn i Norge trenger å «de-feminismeres» !!

Kyrre Holm
Kyrre Holm
16 years ago

Du kjenner sikkert til J. S. Mill’s «harm principle»…dette blir sitert i tide og utide, og det kan bety så mangt. Men prinsippet er viktig for enhver liberaler. Bedrifter som diskriminer mellom likeverdige (uten å diskutere om ‘evne’ er medfødt eller utviklet, tror jeg alle liberalere kan eniges om at man er moralsk likeverdig -men ikke nødvendigvis lik- som menneske uansett kjønn og hudfarge f. eks.) gjør med sin frihet direkte skade på andres frihet. Så langt skal ikke liberalismens beskyttelse strekke.

Rochester
Rochester
16 years ago

Bedrifter som diskriminer mellom likeverdige (uten å diskutere om ‘evne’ er medfødt eller utviklet, tror jeg alle liberalere kan eniges om at man er moralsk likeverdig -men ikke nødvendigvis lik- som menneske uansett kjønn og hudfarge f. eks.) gjør med sin frihet direkte skade på andres frihet. – Her mener jeg at man misforstår begrepet frihet i alle høyeste grad. Menneskets frihet, definert rett, betyr frihet fra tvang. Og hvis en bedrift kun vil ansette blonde svensker over 1.80 eller en kafe kun vil servere blitzere går ikke dette utover noen annens frihet; du har ingen rett til at noen… Read more »

rune
rune
16 years ago

Her er det mangel på konsekvent tankegang. Her stilles spørsmålstegn ved likestillingsombudet. Noe jeg kan slutte meg til. Men i dag (onsdag) kommer Liberalerens kommentator med skarpe kommentarer mot Solberg og Foss som går mot kjønnsnøytrale ekteskap. Kan noen forklare meg hvorfor kirken skal tvinges til å akseptere homofile prester og homofile ekteskap. Har ikke kirken like stor rett som et serveringssted til å selv bestemme? Etter min oppfattning var det i en slik liberalistisk ånd Per-Kristian Foss setter forten ned. Han sa jo selv at han aksepterer at andre har andre meninger, og at han ikke ville tråkke over… Read more »

rune
rune
16 years ago

Laila Dåvøy (KrF) sa nemlig i fjor høst i Stortinget at departementet arbeider med et lovforslag til ett nytt felles likestilling- og diskrimineringsombud. (Du har rett i at dettte ombudet nylig ble vedtatt. Det skjedde nå sist i april. Noe jeg faktisk ikke hadde fått med meg.) Men nå skal det ikke mye fantasi til for å tenke seg at dette ombudet vil blande seg inn i indre forhold i alle trossamfunn på sikt. Allerede nå har de begynt å røre på seg i spørsmål om likestilling i trossamfunn. En må huske at det ikke er liberalister som sitter i… Read more »

Fra arkivet