Ukategorisert

Foreslår røykeforbud i bilen

I Tyskland er det debatt om røyking i trafikken. Enkelte politikere foreslår å forby røyking i bilen på samme måte som vi i dag kjenner forbudet mot å snakke i mobiltelefonen som trafikant.

Trafikksikkerhet og reduksjon av ulykkestallene skal være bakgrunnen for forslaget. NRK hadde et innslag om saken i ettermiddagens nyhetssendinger. Ikke alle er like glad for forslaget, noe som er forståelig. Forslaget innebærer nemlig nye inngrep på eiendomsretten, og dermed folks frihet.

Et røykeforbud i bilen vil være umulig å overholde for myndighetene. Ressurser til politiet er begrenset også i Tyskland. Det er vanskelig å se enorme økninger i bevilgningene fordi politikerne vil kontrollere hva folk flest gjør i bilen. Hvis røyking blir regnet som ekstra farlig for trafikksikkerheten må mye annet komme innunder det regnestykket. Alt fra spising i bilen, unger til å høre på musikk. Faktisk er det farlig å kjøre bil, hvorfor ikke forby det?

Politikernes tro på forbudet er tydeligvis like stort uansett om vi snakker om Norge, Tyskland eller andre land. Heldigvis har det ikke vært en offentlig debatt om et slikt inngrep i Norge, men kjenner vi enkelte av stortingspolitikerne rett er det ikke lenge før lignende tanker kommer også her i landet. Huff,. Huff og huff.

Mest lest

Arrangementer