Ukategorisert

Dolket i ryggen av Foss

LLH-lederen har grunn til å føle seg skuffet når homobevegelsen og Oslo Høyre blir dolket i ryggen av finansminister og ”rikshomse” Per Kristian Foss.

Det var på gårsdagens pressekonferanse for Høyre-ledelsen i forkant av partiets landsmøte i helgen, at Per Kristian Foss uttalte seg mot forslaget fra Oslo Høyre om å innføre en nøytral ekteskapslov. Homobevegelsen sloss for forslaget, som allerede er vedtatt av Ap, SV og Venstre på deres landsmøter.

Leder Jon Reidar Øyan i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring måtte ta ”time-out” da en journalist ringte for å få kommentar til uttalelsen fra Foss. Øian måtte be om å få ringe opp igjen; han måtte tenke seg om og vurdere uttalelsen. Da han endelig var rede til å gi en kommentar, var reaksjonen hans knallhard: «- Jeg hadde aldri trodd at Foss ville gå imot sine egne prinsipper for å bli sittende i posisjon».

Et forbilde
At Per Kristian Foss signaliserte støtte til forslaget om adopsjonsrett for homofile var ikke nok til å sukre pillen. Finansministeren er den åpne homofile i Norge med den høyeste posisjonen, Da han som den eneste finansminister i verden inngikk homofilt partnerskap med sin mangeårige samboer Jan Erik Knarbakk var det en verdenssensasjon. Foss er et eksempel på hvor langt homofile kan nå med åpenhet og ærlighet om egen legning. Han er et forbilde i en situasjon der mange, spesielt unge homofile sliter med dårlig selvbilde. Selvmordsraten blant denne gruppen unge er spesielt høy.

Lar andre føre kampen
Det er belegg for å si at Per Kristian Foss som homofil lar andre føre kampen for homofiles rettigheter. Foss levet i homofilt samliv i 20 år, men var ikke åpen om sin legning. Nå er det ikke noen selvfølge eller krav at mennesker som er kjent i offentligheten av ulike grunner har en spesiell forpliktelse til å rope ut sin legning for all verden. Men er det for mye forlangt at de tenker igjennom sin rolle som forbilde? At om de selv har hatt det greit og ukomplisert med sin legning så kan andre slite mye mer? Selvmordstallene gir et tydelig budskap.

Foss ”kom ut av skapet” før han ble valgt til leder i Oslo Høyre. Da hadde legningen hans vært en offentlig hemmelighet i flere år. Nå er han for partnerskapsloven, som ble vedtatt for 12 år siden. Det er positivt at han er for adopsjonsrett for homofile, men det er sannsynligvis et flertall for dette på Stortinget allerede; AP, SV og Venstre har det i sine programmer, deler av Høyre og Sp er sannsynligvis for, mens motstanden er kompakt i KrF og FrP.

Høyre ikke ”homopartiet”
Partiet til Per Kristian Foss har mange åpne homofile. I 2003 forsøkte Oslo Høyre, fylkeslaget til Foss seg på å markedsføre Høyre som både urbant og liberalt; Høyre skulle bli selve ”homopartiet”. En ting var at sosialistene var raskt ute for å arrestere Høyre. Noe annet var det at Erna Solberg satte foten ned. Hun likte ikke den slags markedsføring. Partiet hennes skulle være for alle. Men hva er galt med å markedsføre seg konkret mot spesifikke typer velgere?

Høyre, i likhet med Venstre, har mange verdiliberale medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte. Efter snart 4 år i regjering med KrF trenger begge partier å distansere seg fra Dagfinn Høybråtens verdikonservatisme. I hvert fall hvis de ikke vil se mange verdiliberale velgere forsvinne til Ap og SV. Det må da være mulig å være verdiliberal uten å være sosialist?

Likevel gir Høyres partileder Erna Solberg KrF vetorett med verdiliberale standpunkter i et fortsatt regjeringssamarbeid efter valget. En gavepakke til sosialistene. De kan fortsette å omtale regjeringen som et tradisjonelt høyreprosjekt; som kun tilgodeser de rike, de urbane og de konservative. I uttalt motsetning til et venstresidealternativ for alle, både i by og land, med toleranse og mangfold som sentrale verdier.

At Per Kristian Foss nå svikter både sitt eget fylkeslag og homobevegelsen, bidrar til å gi sosialistene nye gratispoeng. Vi trodde Foss var en smartere strateg og markedsfører enn han nå demonstrerer.

Norge – snart en sinke?
Det er jo bra at Foss ikke føler sin samlivsform som noe mindreverdig i forhold til ekteskapet heterofile kan inngå. For mange homofile føles likevel partnerskapsloven som en B-løsning. Et signal om en viss, men ikke full aksept fra samfunnets side. Høyre-ledelsen fant det for godt å informere om at adopsjonsretten ikke reguleres av ekteskapsloven, men av adopsjonsloven. Helt korrekt. Men det er standpunktet man ønsker å programfeste, så får stortingsgruppen finne ut hvilken lov som skal endres når de forhåpentligvis begynner å realisere partiprogrammet straks efter valget.

Norge var det andre landet i verden med en partnerskapslov. Nå er vi i ferd med å bli forbigått i å gi homofile fulle rettigheter i lovverket – av erkekatolske Spania!

Familien i høysetet
For verdikonservative motstandere av en felles ekteskapslov må det da være en trøst at en slik lov vil beskytte familieverdier, uansett om familien består av to heterofile, to lesbiske eller to homofile. Da må de verdikonservative (i Høyre) frigjøre seg fra Bibelens ord om at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne alene. Verden har tross alt kommet litt videre på snart 2000 år.

Rådet til landsmøtet
i Høyre må være at de ser bort fra at partilederen deres vil gi KrF vetorett når det kommer til verdiliberale saker. Og lar Foss trives med sitt inngåtte partnerskap, men gir andre homofile retten til å inngå ekteskap. Og til å bli vurdert som adopsjonsforeldre.

En nøytral ekteskapslov vil likebehandle homofile og heterofile som ønsker å inngå ekteskap. Et viktig signal! Kirken vil likevel være fri til å la kirkelig velsignelse være forbeholdt heterofilt samliv. Religionsfriheten beholdes, og dermed en takhøyde sosialistene ikke ønsker å gi kirken så lenge den er innenfor staten.

Høyres landsmøte bør gi et klart signal; verdiliberale standpunkter er like vesentlige for verdiliberale mennesker som verdikonservative standpunkter er for KrF’ere.

KrF skal ikke ha monopol på hva som er verdier!

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rune
17 years ago

Her skrives det at Solberg og Foss kommer med en «gavepakke til sosialistene». Det er tøv! Undersøkelse viste nylig at befolkningen er delt må midten i dette spørsmålet. Dessuten er det grunn til å tro at flertallet som er imot kjønnsnøytrale ekteskap befinner seg hos FrP, Høyre og KrF. Selv kjenner jeg mange gamle Høyre-pamper som ikke vil stemme på sitt eget parti dersom de åpner for kjønnsnøytrale ekteskap. Selv om man er liberalist må man forstå at liberalismen ikke kan gå lenger enn naturlovene eller på bekostning av andres frihet. 1. Det går da ikke ann å si at… Read more »

rune
rune
17 years ago

Her skrives det at Solberg og Foss kommer med en «gavepakke til sosialistene». Det er tøv! Undersøkelse viste nylig at befolkningen er delt må midten i dette spørsmålet. Dessuten er det grunn til å tro at flertallet som er imot kjønnsnøytrale ekteskap befinner seg hos FrP, Høyre og KrF. Selv kjenner jeg mange gamle Høyre-pamper som ikke vil stemme på sitt eget parti dersom de åpner for kjønnsnøytrale ekteskap. Selv om man er liberalist må man forstå at liberalismen ikke kan gå lenger enn naturlovene eller på bekostning av andres frihet. 1. Det går da ikke ann å si at… Read more »

Pleym
Pleym
17 years ago

Her tror jeg Rune har misforstått litt. Ja, det er godt mulig at flertallet av dem som er mot en ekteskapslov som likestiller homofile og heterofile par, befinner seg i H, KrF og FrP. Imidlertid er det slik et det befinner seg en rekke, verdiliberale velgere i Venstre, Høyre og delvis i FrP. Ikke minst befinner mange velgere generelt seg i sentrum. Disse kan vippe begge veier ved valget – og kan la saker som for dem er viktige avgjøre sitt partivalg. Skal disse velgerne «tvinges» i armene på sosialistene, ved at de ikke-sosialistiske partiene opptrer mer verdikonservativt enn det… Read more »

Rune
17 years ago

Partnerskapsloven handler om at homofile skal ha samme rettighetene i samfunnet som andre (som du Pleym etterlyser.) Derimot er kjønsnøytrale ekteskap et første skritt på vegen til å TVINGE kirken til å vie homofile. Slik venstresiden lenge har strebet etter. Dessuten er det mye som tyder på at politikerene vil komme til å slå sammen likestillingsombudet og et ombud som også sørger for likestilling for homofile. Altså ett ombud som håndterer begge disse spørsmålene. (Det arbeides nemlig med denne tanken om et slikt ombud i familidepartementet.) Når man legger dette til grunn er det kanskje lettere å se hvor man… Read more »

Pleym
Pleym
17 years ago

Rune gjentar sin kommentar om statskirken. Ja, det er forskjell mellom sosialister og borgerlige i synet på hva man kan tvinge kirken til å gjøre.

Det hele kan løses ganske enkelt ved å oppheve hele statskirkeordningen.

Jeg er ikke så veldig bekymret for ombudene.

Ellers er det bare å konstatere at vi er uenige.

Rune
17 years ago

Ja, statskirken bør oppløses. Men det endrer ingenting dersom myndighetene likevel pålegger kirkesamfunn å følge et homo/likestillingsombud. Kjønnsnøytrale ekteskap er nemlig den forandringen i lovverket som skal til for at homofile skal true gjennom ekteskap i kirker. (Statskirke eller ikke) Pleym skriver: «Jeg er ikke så veldig bekymret for ombudene». At du ikke er bekymret for enda ett kontrollorgan som et ombud er, finner jeg merkelig. Som liberalist kan man ikke akseptere all den kontrollen myndighetene stadig trer nedover hodet på folk. Det er særdeles viktig at man som liberalist tenker gjennom konsekvensene. Friheten må aldri gå på bekostning av… Read more »

archy
archy
17 years ago

Rune: Dette er jo mildt sagt idiotisk retorikk i god «erasmus montanus»-stil. De liberale vil ja kjønnnøytrale ekteskap Sosialistene vil ha kjønnsnøytrale ekteskap Noen av sosialistene vil tvinge trossamfunn til å gjennomføre dette. ER LIK: De liberale vil tvinge trossamfunne til å vie homofile. Er det bare jeg som finner en logisk brist her? En annen sak er at det faktisk er HELT umulig å tvinge noen til å vie noen ettersom at det er noe de selv velger. F. eks er det endel menigheter i forskjellige trossamfunn inkludert Den Norske Kirke som nekter å gifte folk som har vært… Read more »

Archy
Archy
17 years ago

Jeg tror forøvrig at en av de tiltakene som MÅ til for å få Venstre ut av de grå suppa er å stå knallhardt med denne saken som et ultimatum.

Forøvrig burdte SELVSAGT Thommesen tatt over ved sist ledervalg…

Rune
17 years ago

Liberalismens utgangspunkt er at hvert enkelt menneske har rett til å bestemme over seg selv og sitt liv. Alle mennesker har denne retten. Dette fører til at alle forhold mellom mennesker skal være frivillige. Slik blir det ikke på sikt med tvangstrøyen som man får som et resultat av kjønnsnøytrale ekteskap. (Ved å presse kirkens prester og biskoper til å vie homofile) Per-Kristian Foss er en av dem som skjønner det. Derfor sa han også at hans standpunkt bunner i respekten for de som måtte mene noe annet enn han selv. (Foss forstår substansen av hva kjønnsnøytrale ekteskap innebærer. Konsekvensen… Read more »

rune
rune
17 years ago

Til Archy:

Det er forskjell på liberalist og liberal.

Tosken 2
Tosken 2
17 years ago

Diskusjonen er mer eller mindre idiotisk. Er man liberal så aksepterer man vel at religiøse samfunn praktiserer som de vil – de skal bare ikke ha statsstøtte for det. Så kan den norske kirke, den katolske kirke, de muslimske trossamfunn og resten av gjengen være så anti-homofile de vil. De skal bare ikke få noen statsstøtte for det. La dem som er medlemmer bestemme. Dermed slipper man hele stat/kirke-idiotien. Problemet er jo naturligvis at Høyre begynner i gal ende (som de alltid gjør). De skal heller begynne slik 1) Få vekk statskirken 2) La statskirken og resten av den religiøse… Read more »

rune
rune
17 years ago

Ja enig Tosken. Høyre er ikke et liberalistisk parti – de er konservative. Men det finnes noen liberalister også i Høyre. Jeg er uenig med deg i gølgende: «få vekk religionen fra det liberale». Les følgende uten å få panikk. (Forstå argumentasjonen): For at det skal være mulig for hvert enkelt menneske å kunne bestemme over seg selv, må det samtidig finnes en grense for hva man KAN gjøre. (Her er kommer etikken/troen inn) Sett fra mitt ståsted: Mennesket er i utgangspunktet ondt. (Arvesynden) Mennesket vil og gjør gode gjerninger, men i utgangspunktet er det ondt. Begjæret råder…slik er det… Read more »

Tosken 2
Tosken 2
17 years ago

Jeg er enig i deg at det bør finnes visse normer for moral og etikk, om de er gudegitte eller ei. Men loven som gjelder for samfunnet er noe annet enn de etiske funderinger den enkelte gjør seg, utifra religiøs eller logisk overbevisning . Det ville unektelig tatt seg relativt dumt ut om Norges grunnlov skulle bestå av en direkte avskrift av de ti bud? Jeg ser ingen grunn til at KrF + FrP skal få lov til å definere hvem som kan adoptere utifra religiøse overbevisninger. Mitt poeng er at intet samfunn bør styres utifra religiøse lover, hvilket vil… Read more »

Aksel
Aksel
17 years ago

Til side for diskusjonen. Jeg finner det nesten utrolig at noen som kaller seg liberalist i økonomisk forstand kam se FRP som et reelt alternativ. I hvertfall som et landsdekkende parti. Greit at enkelte kommunale lag kan handle i denne retningen, men sentralt. Selv om populisme originalt er et sosialistisk begrep kan ikke FRP fratas dette. Den økonomiske politikken deres ligner ikke baken. Vi plukker litt her og litt der. Nå er jeg selv liberalist på enkelte områder, på andre mindre eller ikke. ALt etter som. Men ingen kan da fremme FRP som et reelt liberalistisk alternativ mer enn SV?… Read more »

Fra arkivet